תמיכת לקוחות של HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מחשבים שולחניים של HP ו-Compaq - לא נשמע צליל מהרמקולים (Windows Vista)

מסמך זה תקף עבור מחשבים שולחניים של HP ו-Compaq עם Windows Vista.
השלבים במסמך זה מתאר כיצד לפתור בעיות ולתקן את הבעייה, כאשר לא בוקע כל קול מהרמקולים.
שלב 1: השתמש בפתרון תקן את זה של מיקרוסופט
לתיקון אוטומטי של בעיות קול רבות ב- ‏Windows Vista, לחץ על ‏פתרון תקן את זה של מיקרוסופט:
אם בעיות הקול ממשיכות לאחר השימוש בפתרון תקן את זה של מיקרוסופט, המשך עם השלבים במסמך זה.
שלב 2: בדיקת הגדרות עוצמת קול והשתקה
הגדרת עוצמת הקול עבור התקן קול אחד או יותר עשויה להיות מושתקת או קבועה על עוצמת קול נמוכה מדי. ישנם מספר דברים שיכולים לשנות עוצמת קול. כפתור בקרת עוצמת הקול של הרמקולים או צג, בקרת עוצמת הקול של ‏Windows, ובקרת עוצמת הקול בתוכנת הקול. אם אחד מבקרי עוצמת הקול האלה מושתק או קבוע על עוצמת קול נמוכה מדי, זה משפיע על חווית הצליל כולה. השתמש בשלבים הבאים כדי לכוונן את עוצמת הקול לרמות הנכונות:
 1. אם לרמקולים יש כפתור בקרת עוצמת קול, קבע אותו באמצע.
  איור : כפתור בקרת עוצמת קול (הרמקולים שלך עשויים להיות שונים)
  כפתור בקרת עוצמת קול (הרמקולים שלך עשויים להיות שונים)
  אם אתה משתמש ברמקולים מובנים בתוך הצג, ודא שהקול מופעל עבור הצג ועוצמת הקול קבועה על האמצע. כוונן את הגדרות הקול עבור הצג שלך באמצעות הלחצנים שעל הצג ו/או התפריט שעל המסך. כדי למצוא מידע נוסף על השימוש והכוונון של הגדרות רמקול הצג שלך, פנה לתיעוד התמיכה שהגיע עם הצג שלך.
  איור : לחצני עוצמת קול ותפריט בצג (הצג שלך עשוי להיות שונה)
  לחצני עוצמת קול ותפריט בצג (הצג שלך עשוי להיות שונה)
 2. לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על לוח הבקרה.
 3. לחץ על ‏חומרה וקול, ואז לחץ על ‏כוונן עוצמת קול של המערכת. כעת ייפתח החלון מערבל עוצמה.
  איור : מערבל עוצמה
  מערבל עוצמה
 4. ודא שעוצמת הקול אינה מושתקת. לשם כך, הבט בלחצני ההשתקה המרובעים‏ . אם הלחצן מציג עיגול אדום קטן, עוצמת הקול מושתקת. אם עוצמת הקול מושתקת, לחץ על לחצן ההשתקה כדי לאפשר את הקול. העיגול האדום ליד הרמקול הכחול נעלם כאשר הקול כבר אינו מושתק.
 5. לאחר שווידאת שעוצמת הקול אינה מושתקת, לחץ על פס המחוון של ההתקן וגרור אותו עד ל-‏75% בקירוב מהטווח המרבי.
 6. אם אתה יכול לשמוע צליל "דינג" מכל הרמקולים, כאשר מכוונן סרגל ההחלקה נלחץ, סיימת לבצע את הליך פתרון בעיות לבעיית אין קול. אם לא, המשך לשלב הבא.
שלב 3: הגדר את הרמקולים המהווים ברירת מחדל ובדוק
 1. אם מחוברות אוזניות סטריאו ואתה לא משתמש בהן כרמקולים הראשיים שלך, נתק כעת האוזניות. חיבור אוזניות למחשב שלך משתיק את הרמקולים האחרים.
 2. לחץ התחלואז הקלד קול בתיבת החיפוש.
 3. לחץ על ‏קול מהתוצאות תחת רשימת התוכניות.
 4. מחלון הקול, בחר את התקן ההשמעה שלך ולחץ על לחצן קבע כברירת מחדל.
  • אם אתה משתמש באוזניות או רמקולים טיפוסיים (התקני קול אנאלוגים), ודא ש- ‏רמקולים נבחר. זו הגדרת הקול הנפוצה ביותר עבור סביבת מחשב שולחני, והיא כוללת סוגים רבים של אוזניות, רמקולי שוחלן עבודה, מערכות קול 5.1 ו- 7.1, ורמקולי צג פנל שטוח.
  • אם אתה רוצה לשלוח את כל הקול מהמחשב לרמקולים דיגיטלים או להתקן סטריאו דיגיטלי, ודא שהתקן ההשמעה שמסומן בתווית ‏‏פלט דיגיטלי נבחר.
  • אם למחשב שלך יש חיבור ‏HDMI, ואתה מנסה להשתמש ברמקולים של טלוויזיה או צג, ודא שנבחר התקן ההשמעה שמסומן בתווית ‏HDMI.
   איור : בחירת סוג נגן ההשמעה כהתקן ברירת המחדל (שלך עשוי להיות שונה)
   בחירת רמקולים כהתקן ברירת המחדל
 5. לאחר שבחרת את התקן ההשמעה כברירת המחדל, לחץ על הלחצן קבע תצורה.
 6. לחץ על סוג הגדרת הרמקול שלך ב- ‏ערוצי שמע.
  איור : חלון הגדרת רמקול עם ‏5.1 Surround (חמישה רמקולים וסאב-וופר) נבחר
  חלון הגדרת רמקול עם ‏5.1 Surround (חמישה רמקולים וסאב-וופר) נבחר
 7. לחץ על הלחצן בדיקה כדי לשלוח קול לכל רמקול, או לחץ על רמקול יחיד כדי לשלוח אליו קול.
 8. אם נשמע קול בצורה נכונה מכל רמקול, סיימת.
  אם הקול חסר באחד או יותר מהרמקולים, או אם שונה סוג התצורה, המשך עם התקנת הרמקולים על ידי לחיצה על ‏הבא. פעל בהתאם להוראות המופיעות במסך כדי להשלים את הגדרת הרמקול.
  השמע קול. אם בעיות הקול נמשכות, המשך לסעיף הבא.
שלב 4: בדוק את חיבורי הרמקול
השתמש בשלבים אלה כדי לוודא שחיברת את כבלי הרמקול למחברי הקול הנכונים.
 1. מחלון הקול של ‏Windows, בחר ‏רמקולים, ואז לחץ על ‏מאפיינים.
  איור : חלון קול: לחצן מאפיינים (עבור הרמקולים)
  חלון קול: לחצן מאפיינים (עבור הרמקולים)
 2. חלון מאפייני הרמקולים כולל רשימה של מחברים מקודדים לפי צבע, שמתאימים לכל זוג של רמקולים. תוכל להתשמש במידע זה כדי לקבוע איזה מחבר מתאים לזוג הרמקולים שבהם אתה משתמש.
  איור : החלון 'מאפייני רמקולים'
  החלון 'מאפייני רמקולים'
  דוגמא זו המופיעה בתמונה היא עבור התקנה ‏7.1 Surround, שבה:
  • ‏L R (ירוק, יציאה) עבור זוג הרמקולים הקדמיים בצד ימין ושמאל (המחבר הירוק, בדרך כלל נקרא Line out (יציאה)).
  • ‏RL RR (כתום) עבור זוג הרמקולים האחורי-שמאלי ואחורי-ימני.
  • ‏C Sub (שחור) עבור הרמקול המרכזי או סאב-וופר.
  • ‏SL SR (אפור) עבור הרמקולים בצד שמאל ובצד ימין.
 3. ודא שכל כבל רמקול מחובר למחבר המתאים לו בגב המחשב. הצבעים המופיעים בחלון מאפייני הרמקולים מתאימים לצבע המחבר שעל מחשב.
 4. אם יש לך רמקולים חיצוניים שמחייבים כבלים נפרדים, כגון רמקולי 5.1 או רמקולים גדולים יותר, ודא שכל אחד מכבלי הרמקולים מחובר למחבר המתאים בחומרת הרמקול (בדרך כלל בסאב-וופר). הצבעים המוצגים בחלון מאפייני הרמקולים צריכים להתאים לצבעי המחברים בחמורת הרמקול. אם לא, עיין בהוראות הנלוות לרמקולים.
 5. אם שונה חיבור כבל רמקול, בדוק שוב את הקול בעזרת השלבים ב: בדוק תצורה וקול הרמקול.
  השמע קול. אם בעיות הקול נמשכות, המשך לפרק הבא.
שלב 5: אם עדיין אין קול, בדוק את פלט הקול
אם עדיין לא נשמע קול, בדוק בעזרת אוזניות אם יש פלט קול.
 1. מצא ונתק את כל כבלי השמע מגב המחשב.
 2. חבר את האוזניות ישירות למחבר יציאת רמקול בגב המחשב. לצד מחבר יציאת הרמקול עשוי להופיע סמל רמקול או עיגול עם חץ שמצביע החוצה, או שמופיע לצדו הכיתוב ‏OUT.
 3. בדוק האם יש קול ב- ‏Windows, על ידי לחיצה על סמל עוצמת הקול בשורת המשימות, ואז לחיצה על בקר עוצמת הקול בחלק עוצמת הקול העיקרי. בכל פעם שאתה לוחץ על סרגל ההחלקה העיקרי של עוצמת הקול משחרר אותו, תשמע קול צפצוף דרך האוזניות.
  • אם אתה יכול לשמוע קול דרך האוזניות, חומרת הקול במחשב פועלת, והבעייה קשורה ככל הנראה לרמקולים או לכבלי הרמקול. נתק את האוזניות וחבר מחדש את הרמקולים. כשתסיים, בדוק שוב האם יש קול בעזרת אותם השלבים לעיל של בקרת עוצמת הקול. אם עדיין קול לא נשמע לאחר חיבור מחדש של הרמקולים, נסה להחליף את כבל הרמקול (אם ניתן) או נתיך הרמקול.
  • אם אינך שומע קול דרך האוזניות, ודא שאתה מחבר את האוזניות למחבר המתאים, ונסה שוב. ראה את הדוגמאות הגרפיות הבאות למטרת עזרה. אם עדיין אין קול, המשך לשלב הבא כאשר אתה בטוח שהאוזניות מחוברות למחבר השמע הנכון בגב המחשב.
   איור : דוגמא למחשבים בעלי 3 מחברי שמע אחוריים
  1. מחבר למיקרופון
  2. מחבר קו יציאה (לרמקולים קדמיים או אוזניות)
  3. מחבר קו כניסה
   הערה:
  בחלק מהמחשבים, ניתן לקבוע את תצורת מחבר המיקרופון במרכז/יציאת סאב-וופר, ואת תצורת מחבר קו כניסה כרמקול אחורי-יציאה באמצעות שימוש בתוכנת מנהל הקול.
   איור : דוגמא למחשבים בעלי 6 מחברי שמע אחוריים
  1. יציאת רמקול צד
  2. יציאת רמקול אחורי
  3. יציאת מרכז וסאב-וופר
  4. מיקרופון
  5. קו יציאה (לרמקולים קדמיים או אוזניות)
  6. קו כניסה
השמע קול. אם בעיות הקול נמשכות, המשך לפרק הבא.
שלב 6: שחזור מנהל התקן השמע
קבצים והגדרות שקשורים לקול, שמשתנים, יכולים לגרום לבעיות קול. שחזור מנהל התקן השמע יכול לאפס במהירות הגדרות שמע של חומרת הקול, ולגרום ל- ‏Windows לאתחל מחדש את התצורה של הקול.
 הערה:
אם המחשב שודרג ל-‏Windows Vista, ייתכן שלא תוכל להשתמש בכל התכונות של התקן שמע משולב, התואם למפרט ‏Audio Codec '97 ‏(AC '97). כדי לפתור זאת, עדכן את מנהל התקן השמע. ראה שלב 5: עדכון מנהל התקן השמע.
השתמש בתהליך שחזור מנהל ההתקן כדי לשחזר את מנהלי התקן השמע לחומרת הקול המקורית, בעזרת הצעדים הבאים:
 1. לפתיחת מנהל השחזור והתקנה מחדש את מנהל ההתקן, לחץ על ‏התחל , ואז לחץ על ‏כל התוכניות.
 2. לחץ על ‏עזרה למחשב האישי וכלים, ואז לחץ על ‏מנהל השחזור.
 3. לשחזור מנהל ההתקן, פעל על פי ההוראות המופיעות על המסך.
 4. לאחר שחזור תוכנת מנהל ההתקן של השמע, הפעל מחדש את המחשב ובדוק את הקול.
  אם עדיין אין קול, המשך לשלב הבא כדי לעדכן את מנהל התקן השמע.
השמע קול. אם בעיות הקול נמשכות, המשך לפרק הבא.
שלב 7: עדכן את מנהל ההתקן השמע מאתר האינטרנט של ‏HP
מנהל התקן שמע מעודכן עשוי לפתור את הבעיה. אם המחשב נתקל בבעיות קול לאחר שדרוג מערכת ההפעלה ל- ‏Windows Vista, או שהמחשב נתקל בבעיות קול בתוכנה מסויימת.
 1. אם מוצג דף להזנת מספר הדגם, הזן את מספר הדגם. לדוגמה, Pavilion p6230f.
 2. בחר בגרסת Windows המותקנת במחשב.
 3. לחץ על הקישור מנהל התקן - שמע.
 4. אם זמין עדכון מ- HP, מלא אחר ההנחיות בדף ההורדה כדי להוריד את מנהל ההתקן ולהתקין אותו.
 5. בדוק אם יש קול לאחר התקנת התוכנה.
 6. אם עדכון שמע אינו זמין, או שבעיית השמע ממשיכה לאחר העדכון, המשך לפרק הבא כדי לעדכן את השמע בעזרת מנהל ההתקנים.
שלב 8: עדכן את מנהל התקן השמע בעזרת מנהל ההתקנים
עדכן את מנהל התקן השמע בעזרת מנהל ההתקנים באופן הבא:
 1. התחבר לאינטרנט.
 2. לחץ על התחל , והקלד מנהל ההתקנים בשדה 'התחל חיפוש'. אז לחץ על מנהל התקנים ברשימת התוכניות.
  מנהל ההתקנים נפתח.
 3. לחץ פעמיים על בקרי קול, וידאו ומשחק.
  איור : התקן קול במנהל ההתקנים
  התקן קול במנהל ההתקנים
 4. לחץ לחיצה ימנית על שם התקן השמע שמופיע ברשימה תחת בקרי קול, וידאו ומשחק.
 5. בחר עדכון תוכנת מנהל התקן.
  איור : בחירת עדכון תוכנת מנהל התקן במנהל ההתקנים
  בחירת עדכון תוכנת מנהל התקן במנהל ההתקנים
 6. לחץ על ‏חפש אוטומטית אחר תוכנת מנהלי התקנים מעודכנת.
  איור : כיצד ברצונך לחפש אחר תוכנת מנהל התקן
  כיצד ברצונך לחפש אחר תוכנת מנהל התקן
 7. ‏Windows בודק ומתקין את כל מנהלי ההתקן המעודכנים. החלון מציג האם במחשב כבר קיים מנהל ההתקן העדכני הזמין, אם אם Windows הצליח לעדכן בהצלחה את מנהל התקן השמע.
  איור : ‏Windows הצליח לעדכן בהצלחה את תוכנת מנהל ההתקן
  ‏Windows הצליח לעדכן בהצלחה את תוכנת מנהל ההתקן
 8. אם מופיע חלון שמבקש ממך להפעיל מחדש את המחשב, הפעל מחדש את המחשב.
 9. אם אינך יכול למצוא מנהל התקן מ- HP, הורד והתקן חבילת מנהל התקן שמע מעודכנת מספק טכנולוגיית השמע.
  המחשב שלך משתמש כנראה בתוכנת ‏Realtek Audio Codec או ‏Creative Audigy. הורד והתקן מנהלי התקן שמע מאחד האתרים הבאים:
 10. בדוק האם יש קול. אם בעיית הקול ממשיכה, או שלא נמצאו והותקנו מנהלי התקן, המשך לשלב הבא.
השמע קול. אם בעיות הקול נמשכות, המשך לפרק הבא.
שלב 9: בדיקת מנהל ההתקנים
אם אינך שומע קול, בדוק את מנהל ההתקנים כדי לקבוע את מצב חומרת הקול.
 1. לחץ על התחל , והקלד מנהל ההתקנים בשדה 'התחל חיפוש'.
  חלון מנהל ההתקנים ייפתח.
 2. לחץ פעמיים על בקרי קול, וידאו ומשחק.
 3. בצע אחת מהפעולות הבאות, בהתאם למה שיוצג:
  • אם לא רשום התקן קול ברשימה והמחשב משתמש בכרטיס קול, הכנס שוב את כרטיס הקול לחריץ בלוח האם. עבור לשלב הבא, אם הבעיות ממשיכות.
  • אם לא רשום התקן קול ברשימה והמחשב משתמש בקול שעל לוח האם, יתכן וצריך יהיה להפעיל את חומרת הקול ב- BIOS. המשך לשלב הבא כדי לבדוק את הגדרות הקול ב-BIOS, ולהתאים את ההגדרה לתצורת החומרה של המחשב שלך.
  • אם התקן קול מופיע ברשימה עם חץ המורה כלפי מטה, ההתקן מושבת. לחץ לחיצה ימנית על שם התקן הקול ובחר ‏הפעל כדי להפעיל מחדש את ההתקן. עבור לשלב הבא, אם הבעיות ממשיכות לאחר הפעלת ההתקן.
   איור : הפעלת התקן קול מושבת
   הפעלת התקן קול מושבת
  • אם התקן קול מופיע ברשימה, לחץ לחיצה ימנית על שם ההתקן ובחר במאפיינים כדי להציג מידע מועיל נוסף אודות פתרון בעיות בחלון 'מצב ההתקן'. אם 'מצב ההתקן' מראה שההתקן פועל כשורה, הבעיה קשורה כנראה להגדרות קול, לרמקולים או לכבלים.
שלב 10: קביעת תצורה של קול על לוח האם ב- BIOS
חלק מהמחשבים מגיעים עם קול על לוח האם (שמע על לוח האם), חלקם מגיעים עם כרטיס קול, וחלקם מגיעים הן עם קול על לוח האם (מושבת) והן עם כרטיס קול.
הגדרת השמע על לוח האם ב- BIOS חייבת להיות מוגדרת כדי להתאים לתצורת חומרת השמע הספציפית שלך. בצע את אחת מסדרת הפעולות הבאות בהתאם לרצונך האם לאפס את ה- BIOS לברירת המחדל של המפעל, או רק לכוונן את הגדרת הקול שעל לוח האם:
שלב 1: אפס את ה-BIOS
שלב זה מאפס את הגדרת שמע על לוח האם למצב אוטומטי עבור רוב המחשבים השולחניים של HP ו- ‏Compaq. אם אתה רוצה להשאיר את תצורת BIOS הנוכחית, או אם איפוס BIOS להגדרת ברירת המחדל אינה עוזרת, המשך לשלב שני: שינוי הגדרת קול על לוח האם ב- BIOS.
 1. כדי להיכנס ל-BIOS, הפעל את המחשב והקש מיד על F10 שוב ושוב, עד לפתיחת מסך BIOS Setup (הגדרת ה-BIOS).
 2. במסך הגדרת BIOS, לחץ על מקש ‏ F5.
 3. בחר Yes או OK על-ידי הקשה על מקש Enter.
  הקש על מקש F10. בחר כן או אישור כדי לשמור את ברירות המחדל על ידי לחיצה על מקש‏Enter.
 4. הפעל את המחשב ובדוק האם יש קול. אם עדיין אין קול, המשך בביצוע צעדים אלה.
אם ברצונך להשאיר את תצורת ה- BIOS הנוכחית שלך או אם איפוס ה- BIOS לברירת המחדל אינה עוזרת, המשך לשלב הבא.
שלב 2: שינוי הגדרת קול על לוח האם ב- BIOS
השתמש בשלב זה כדי לוודא שהגדרות השמע על לוח האם ב- BIOS תואמות להגדרות הנדרשות על ידי תצורת חומרת השמע שלך.
 1. בדוק את גב המחשב והשתמש באחת משלוש דוגמאות התצורה הבאות כדי לסייע לך לקבוע את תצורת הקול שלך ואת הגדרות הקול BIOS הנדרשות. קרא את כל שלוש הדוגמאות, לפני שתבצע בחירה.
  • תצורה א (שמע על לוח האם): אם מחברי הקול עבור הרמקולים והמיקרופונים נמצאים ליד היציאות המקביליות, יציאות טוריות או יציאות USB, המחשב הוא בעל שמע על לוח האם. יש להפעיל את הגדרת השמע על לוח האם ב- BIOS.
   איור : תצורת שמע על לוח האם
   תצורת שמע על לוח האם
  • תצורה ב (כרטיס קול): אם מחברי הקול עבור הרמקולים והמיקרופונים נמצאים הרחק מהיציאות המקביליות, יציאות טוריות או יציאות USB, המחשב הוא בעל כרטיס קול. אם ב- BIOS יש הגדרת שמע על לוח האם זמינה, יש להשבית את הגדרת שמע ב- BIOS. אם ב- BIOS אין הגדרת שמע על לוח האם, אין צורך לשנות את הגדרת BIOS, ותוכל דלג לשלב השמיני: הסרת מנהלי התקן קול במצב בטוח.
   איור : תצורת כרטיס קול
   תצורת כרטיס קול
  • תצורה ג: אם במחשב יש מחברי קול בשני מיקומים, הגדרת השמע בלוח האם ב- BIOS צריכה להיות מושבתת.
 2. כדי להיכנס ל- BIOS, הפעל את המחשב והתחל ללחוץ על מקש F10 מספר פעמים עד שייפתח מסך הגדרת BIOS.
 3. השתמש במקשים חץ שמאלה וחץ ימינה כדי לבחור בכרטיסייה Advanced (מתקדם).
 4. מצא ובחר את פריטי תפריט מתקדם שמתאימים לשמע. אלה עשויים להיות אחד מהבאים:
  • שמע מובנה
  • אפשרויות שמע בלוח האם
  • I/O Device Configuration (תצורת התקן קלט/פלט)
  • קול בלוח האם
  • שמע
  • ‏CODEC שמע
  איור : דוגמא לתפריט שמע בלוח האם
   דוגמא לתפריט שמע בלוח האם
 5. בחר ‏מופעל או ‏מושבת בהתאם לתצורת המחשב שלך, ולחץ על מקש Enter.
  איור : שמע על לוח האם מופעל
  שמע על לוח האם מופעל
 6. לחץ על מקש ‏F10 ואז לחץ על ‏Enter כדי לשמור ולצאת.
  ‏Windows נפתח.
 7. בדוק האם יש קול.
  • אם אתה יכול לשמוע קול, הרי שסיימת.
  • אם עדיין אין קול, כבה את המחשב והמשך להשתמש בהוראות אלה.
 8. לאחר שהמחשב כבה, נתק את כבל החשמל של המחשב ולחץ על לחצן ההפעלה במשך 20 שניות. פעולה זו מסירה את כל המתח מהמחשב.
 9. חבר את כבל החשמל והדלק את המחשב.
 10. כדי להיכנס ל- BIOS, הפעל את המחשב וכאשר מופיע מסך הלוגו הראשון, לחץ על מקש ‏F10 מספר פעמים עד שמופיע מסך הגדרת BIOS.
 11. לחץ על ‏F5, בחר ‏כן, ואז לחץ על ‏F10 כדי לשמור את הגדרות ברירת המחדל של BIOS.
 12. המתן עד לפתיחת ‏Windows ואז השמע את הקול. אם בעיות הקול נמשכות, המשך לפרק הבא.
שלב 11: בדיקת חומרת הרמקולים (מתח, רמקולים ונתיכים)
בדוק את הרמקולים כדי לוודא שכבל החשמל מחובר ושהרמקולים מקבלים מתח.
ברמקולים רבים, בעיקר מערכות רמקולים עם סאב-וופר, יש נתיכים. אם לא בוקע קול מהרמקולים, אפילו לא המהום, הוצא והחלף את הנתיך. אפילו אם אתה לא חושב שהנתיך נשרף, זה רעיון טוב להחליף את הנתיך כדי לוודא. אם הנתיך עדיין תקין, הרי שיש לך נתיך גיבוי.
 1. כבה את המתח לסאב-וופר ונתק את המתח לרמקולים.
 2. הסר את מכסה הנתיכים ואז את הנתיך, והתבונן דרך גליל הזכוכית. אם החוט בפנים מופרד, יש עליו כתמים כהים, או סימני שריפה, החלף את הנתיך. אם הנתיך נראה תקין, החלף את הנתיך בכל זאת, ושמור על הנתיך הישן כחלופי.
 3. קנה נתיך חדש. כדאי לקחת את הנתיך הישן לחנות אלקטרוניקה בעת רכישת הנתיך החדש. כך, ניתן להשתמש בנתיך הישן כדי לוודא שהוא תואם לנתיך החדש שנרכש בחנות.
 4. התקן את הנתיך החדש, הנח את מכסה הנתיך, חבר את המתח, הדלק את הרמקולים ובדוק האם יש קול.
כדי למנוע נזק לרמקולים ולמנוע מנתיכים מלהישרף בעתיד, זכור את הדברים הבאים בעת שימוש במחשב:
 • כבה את בקרת עוצמת הקול לפני חיבור המתח לרמקולים.
 • בדומה למערכת סטריאו ביתית באיכות גבוהה, אין זה כדאי להעלות את עוצמת הקול ליותר ממחצית הטווח של כפתור עוצמת הקול. פעולה זו תפחית את איכות הקול וקשה יותר לרמקולים. איכות קול גרועה מתרחשת כאשר מעלים רמות קול נמוכות יותר לרמת שיא. קול רב מדי שמתרחש ברמת שיא אחת מעמיס על הרמקולים.
השמע קול. אם בעיות הקול ממשיכות, בדוק את חומרת הקול בעזרת תוכנת אבחון חומרה של HP. למידע נוסף, ראה בדיקת בעיות חומרה בעזרת כלי אבחון חומרה.

hp-online-communities-portlet

פעולות
טעינה...‏

שאל את הקהילה!


פורום תמיכה

פורום תמיכה

הצטרף לשיחה! מצא פתרונות, שאל שאלות ושתף עצות משלך עם אנשים אחרים שרכשו את מוצרי HP. בקר כעת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏