תמיכת לקוחות של HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מחשבים שולחניים של HP - ניהול חשבונות משתמש וכניסות (Windows 7)

מסמך זה מתייחס למחשבים של HP ו-Compaq עם Windows 7.
סיסמאות וחשבונות נפרדים מסייעים להבטיח שהמידע במחשב יישאר פרטי ומאובטח. המידע במסמך זה מתאר את סוגי החשבונות השונים ב-Windows 7, ומסביר כיצד לשנות סוגי חשבונות וכיצד לשמור ולשנות סיסמאות.
ייתכן שגרסת Windows 7 שברשותך תהיה שונה במקצת מהמפורט בהוראות אלה, אך ההבדל יהיה זניח. הליכים מסוימים במסמך זה מיועדים עבור גרסאות ספציפיות של Windows 7, ובמקרה זה, הגרסאות שיושפעו יצוינו בתחילת ההוראות.
חשבון מנהל מערכת, חשבון סטנדרטי וחשבון אורח ב-Windows 7
ב-Windows 7 קיימים שלושה סוגים של חשבונות משתמש. כל אחד מהם מאפשר הפעלת יכולות והרשאות אחרות במהלך השימוש במחשב.
 • מנהלי מערכת:
  • יכולים לשנות הרשאות (להעביר משתמשים לחשבונות ניהול מערכת), סיסמאות, והגדרות כלל-מערכתיות, לגשת לכל הקבצים, ולהתקין כל תוכנה, מנהל התקן וחומרה שתואמים ל-Windows 7.
 • משתמשים רגילים:
  • יכולים לשנות את תמונת החשבון וליצור, לערוך או למחוק את סיסמת החשבון.
  • לא יכולים להתקין או לפתוח תוכניות מסוימות.
 • אורחים:
  • יכולים להשתמש בתוכניות מסוימות שהותקנו על-ידי אחרים.
  • אינו יכול לגשת לקבצים אישיים או לקבצים המוגנים בסיסמה.
  • לא יכולים להתקין או לפתוח תוכניות מסוימות.
   הערה:
  יש להפעיל את ההגדרה 'אורח' לפני השימוש בחשבון אורח. למידע נוסף, ראה הפעלת חשבון אורח.
יצירת חשבון חדש ב-Windows 7
כדי ליצור חשבון חדש, היכנס למחשב באמצעות כל חשבון משתמש בעל הרשאות מנהל מערכת ובצע את השלבים הבאים כדי ליצור את החשבון:
 1. לחץ על התחל , ולאחר מכן לחץ על לוח הבקרה.
 2. תחת חשבונות משתמשים ובטיחות המשפחה, לחץ על הוספה או הסרה של חשבונות משתמשים.
  אם אתה מתבקש להזין סיסמת מנהל מערכת או לאשר, הקלד את הסיסמה או אשר.
  איור : הוספה או הסרה של חשבונות משתמש
 3. לחץ על צור חשבון חדש.
 4. הקלד את שם החשבון החדש, לחץ על סוג חשבון, ולאחר מכן לחץ על צור חשבון.
החשבון נוצר.
הוספת הרשאות משתמש ניהוליות לחשבון משתמש ב-Windows 7
אתה יכול להיכנס תוך שימוש בכל חשבון בעל הרשאות של מנהל מערכת ולהוסיף הרשאות של מנהל מערכת לכל חשבון אחר.
 1. לחץ על התחל , ולאחר מכן לחץ על לוח הבקרה.
 2. תחת חשבונות משתמשים ובטיחות המשפחה, לחץ על הוספה או הסרה של חשבונות משתמשים.
  אם אתה מתבקש להזין סיסמת מנהל מערכת או לאשר, הקלד את הסיסמה או אשר.
 3. לחץ על שם החשבון שברצונך לשנות.
 4. לחץ על שנה את סוג החשבון.
 5. בחר במנהל מערכת.
 6. לחץ על שנה סוג חשבון.
סוג החשבון שונה לחשבון מנהל מערכת.
הסרת סיסמת החשבון ב-Windows 7
כדי להסיר את סיסמת חשבון המשתמש שלך ולאתחל ישירות לשולחן העבודה שלך, בצע את השלבים הבאים.
 1. לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על לוח הבקרה.
 2. בלוח הבקרה, לחץ על חשבונות משתמשים ובטיחות המשפחה.
 3. לחץ על חשבונות משתמשים. פעולה זו תיקח אותך אל הדף ערוך שינויים בחשבון המשתמש שלך.
 4. לחץ על הסר את הסיסמה שלך.
 5. הזן את סיסמת החשבון הנוכחית כאשר תתבקש לעשות זאת.
 6. לחץ על הסר סיסמה כדי לאשר שברצונך להסיר את סיסמת חשבון.
סיסמת החשבון הוסרה.
שינוי סיסמת החשבון ב-Windows 7
כשלחשבון יש סיסמה, הסיסמה של Windows משמשת לכניסה למחשב.
כדי לשנות סיסמת חשבון, היכנס למחשב תוך שימוש בחשבון, ולאחר מכן בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ בו זמנית על המקשים CTRL+ALT+DELETE במקלדת, ולאחר מכן לחץ על שנה סיסמה.
 2. הקלד את הסיסמה הנוכחית (הישנה), את הסיסמה החדשה, ולאחר מכן שוב את הסיסמה החדשה.
 3. לאישור, לחץ על החץ הימני לצד אשר סיסמה.
שמירת סיסמה של חשבון ב-Windows 7
כשאתה יוצר חשבון, צור ‏‏גם דיסק לאיפוס הסיסמה, בו תוכל להשתמש לשחזור סיסמה שאבדה. נוהל זה מחייב מדיית אחסון נשלפת. סוגי מדיית האחסון בהם תוכל להשתמש הם התקני אחסון בחיבור USB, תקליטונים, וכרטיסי זיכרון הבזק. תקליטורי CD או DVD הניתנים לצריבה אינם נתמכים במועד כתיבת מסמך זה.
 הערה:
את הדיסק לאיפוס הסיסמה אתה יוצר פעם אחת לכל חשבון. תוכל לשנות את סיסמת החשבון, אך אינך חייב להכין את הדיסק מחדש.
 1. הכנס כונן זיכרון הבזק ליציאת USB, כרטיס זיכרון הבזק (כרטיס זיכרון לתצלומים) לתוך קורא כרטיסי הזיכרון, או תקליטון לתוך כונן התקליטונים.
 2. לחץ על התחל , ולאחר מכן לחץ על לוח הבקרה. לחץ על חשבונות משתמשים ובטיחות המשפחה
 3. לחץ על חשבונות משתמשים.
 4. בחלונית הימנית, לחץ על צור דיסק לאיפוס הסיסמה.
 5. פעל בהתאם להוראות כדי ליצור את הדיסק לאיפוס הסיסמה במדיה הנשלפת.
איפוס סיסמה שאבדה ב-Windows 7
אם שכחת את הסיסמה שלך, היעזר בהוראות הבאות כדי ליצור (לאפס) סיסמה ב-Windows 7:
 הערה:
אם סיסמת מנהל המערכת הראשי אבדה, וברשותך מערכת ההפעלה Windows 7 מהדורות ‏Starter,‏ Home Basic, או Home Premium, תוכל לבצע שחזור מערכת כדי להתקין מחדש את Windows 7 ולהגדיר סיסמת מנהל מערכת חדשה.
איפוס סיסמה שאבדה בחשבון Windows 7 עם דיסק לאיפוס סיסמה (התקן)
 1. עבור אל מסך הכניסה של המחשב. ייפתח חלון סיסמה שגויה. לחץ על אישור בחלון הסיסמה השגויה.
  כעת ייפתח מסך כניסה חדש.
 2. לחץ על אפס סיסמה, ולאחר מכן פעל בהתאם להוראות לשימוש בדיסק לאיפוס הסיסמה.
איפוס סיסמה שאבדה בחשבון Windows 7 ללא דיסק לאיפוס סיסמה
היעזר באחד מהנהלים הבאים כדי לאפס סיסמה שאבדה בעזרת חשבון מנהל מערכת.
 שים לב:
אם אתה משתמש בחשבון מנהל מערכת לאיפוס סיסמה של חשבון, תאבד לצמיתות את הגישה לכל קובצי הדואר האלקטרוני או הקבצים המוצפנים, המשויכים לאותו חשבון.
 הערה:
לא תוכל לאפס סיסמה שאבדה באמצעות חשבון שאינו חשבון מנהל מערכת. אם אבדה סיסמת החשבון של מנהל המערכת הראשי, ואין לך דיסק לאיפוס סיסמה וגם לא חשבון מנהל מערכת אחר (הזמין במערכת ההפעלה Windows 7 Ultimate בלבד), עליך להפעיל שחזור מערכת כדי להתקין מחדש את Windows 7 ולהתקין סיסמת מנהל מערכת חדשה. ייתכן שתמצא באינטרנט תוכנה לשחזור סיסמה, אך השימוש בסוג זה של תוכנה הוא על אחריותך בלבד והוא עלול לגרום לבעיות אחרות. רשום לעצמך תמיד את הסיסמה ושמור אותה במקום בטוח, ממנו תוכל לאחזר אותה מאוחר יותר.
 1. היכנס לחשבון מנהל מערכת.
 2. לחץ על התחל , ולאחר מכן לחץ על לוח הבקרה.
 3. תחת חשבונות משתמשים ובטיחות המשפחה, לחץ על הוספה או הסרה של חשבונות משתמשים.
  אם אתה מתבקש להזין סיסמת מנהל מערכת או לאשר, הקלד את הסיסמה או אשר.
 4. לחץ על שם החשבון שעליך לשנות.
 5. לחץ על שנה את הסיסמה, או על מחק את הסיסמה, ופעל בהתאם להוראות.
 6. הקלד את הסיסמה החדשה, והקלד אותה שוב לאישור.
 7. הפעל מחדש את המחשב.
הפעלת חשבונות אורח ב-Windows 7
ניתן להשתמש בחשבון אורח כדי לתת למספר אנשים גישה מהירה ומוגבלת לאותו מחשב דרך חשבון אחד. היעזר בשלבים הבאים כדי להפעיל חשבון אורח.
 הערה:
נוהל זה של חשבון אורח אינו זמין אם ברשותך מערכת ההפעלה Windows 7 מהדורות ‏Starter,‏ Home Basic, או Home Premium.
 1. לחץ על התחל בשורת המשימות, ולאחר מכן לחץ על לוח הבקרה.
 2. בלוח הבקרה, תחת חשבונות משתמשים ובטיחות המשפחה, לחץ על הוספה או הסרה של חשבונות משתמשים.
  במקרה הצורך, הקלד את הסיסמה של מנהל המערכת או לחץ לאישור.
  אם נפתחה 'בקרת חשבון משתמש', לחץ על המשך.
 3. לחץ על 'חשבון אורח'.
  איור : חשבון האורח אינו מופעל
 4. לחץ על הפעל.
  חשבון האורח מופעל כעת והוא מופיע כאחת הבחירות בעמוד הכניסה הראשי.
פתרון בעיות הרשאה בעת התקנת תוכנה ב-Windows 7
בעת התקנת תוכנה, אם מתקבלת הודעת שגיאה לפיה אין לך הרשאות ניהול, פעל על-פי ההוראות הבאות:
 1. לחץ על התחל.
 2. לחץ על מחשב.
 3. לחץ לחיצה ימנית על סמל כונן הדיסק הקשיח בו מותקנת מערכת ההפעלה, בדרך-כלל כונן "C".
 4. לחץ על מאפיינים.
 5. לחץ על הכרטיסייה אבטחה.
 6. לחץ על מתקדם.
 7. לחץ על שינוי הרשאות. היא נמצאת לאחר 'רשימת רישום ההרשאות'.
  נפתח חלון המכיל רשימה של כל חשבונות המשתמשים הזמינים במחשב זה.
 8. בחר את חשבון המשתמש אשר לו ברצונך לתת שליטה מלאה על Windows 7 ולחץ ערוך.
 9. בחר את האפשרות שליטה מלאה.
 10. לחץ על אישור.
  ההרשאה הותאמה.

hp-online-communities-portlet

פעולות
טעינה...‏

שאל את הקהילה!


פורום תמיכה

פורום תמיכה

הצטרף לשיחה! מצא פתרונות, שאל שאלות ושתף עצות משלך עם אנשים אחרים שרכשו את מוצרי HP. בקר כעת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏