hp-support-head-portlet

Műveletek
Betöltés...

HP Ügyféltámogatás

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Műveletek
Betöltés...

hp-share-print-widget-portlet

Műveletek
Betöltés...

hp-concentra-wrapper-portlet

Műveletek
Betöltés...

Végfelhasználói licencmegállapodás

OLVASSA EL FIGYELMESEN E SZOFTVERTERMÉK HASZNÁLATA ELŐTT: E végfelhasználói licencmegállapodás (a továbbiakban: "EULA") szerződést képez (a) Ön (mint magánszemély, vagy mint az Ön által képviselt jogi személy) és (b) a Hewlett-Packard Company ("HP") között, amely szabályozza a szoftvertermék (a továbbiakban: “Szoftver”) Ön általi használatát. Ez az EULA nem alkalmazható, amennyiben külön megállapodás áll fenn Ön és a HP vagy beszállítói között a Szoftver tekintetében, az online dokumentációba foglalt licencmegállapodást is beleértve. A "Szoftver" kifejezés magában foglalhatja (i) a kapcsolódó adathordozót, (ii) felhasználói útmutatót és egyéb nyomtatott anyagokat, valamint (iii) "online" vagy elektronikus dokumentációt (a továbbiakban egységesen: “Felhasználói dokumentáció”).
A SZOFTVERTERMÉKRE VONATKOZÓ JOGOK BIZTOSÍTÁSÁNAK AZ A FELTÉTELE, HOGY ÖN A JELEN EULA MINDEN RENDELKEZÉSÉT ÉS KIKÖTÉSÉT ELFOGADJA. A SZOFTVER TELEPÍTÉSÉVEL, LEMÁSOLÁSÁVAL, LETÖLTÉSÉVEL VAGY MÁS ÚTON TÖRTÉNŐ HASZNÁLATÁVAL ÖN ELFOGADJA AZ EULA ÖNRE KÖTELEZŐ ÉRVÉNYÉT. AMENNYIBEN NEM FOGADJA EL AZ EULA FELTÉTELEIT, NE TELEPÍTSE, TÖLTSE LE VAGY EGYÉB MÓDON HASZNÁLJA A SZOFTVERT. AMENNYIBEN MEGVÁSÁROLTA A SZOFTVERT, DE NEM FOGADJA EL AZ EULA FELTÉTELEIT, TIZENNÉGY NAPON BELÜL JUTTASSA VISSZA A SZOFTVERT A VÁSÁRLÁS HELYÉRE A VÉTELÁR VISSZATÉRÍTÉSE ELLENÉBEN; AMENNYIBEN A SZOFTVERT MÁSIK HP-TERMÉKRE TELEPÍTIK VAGY AZZAL TESZIK ELÉRHETŐVÉ, A TELJES, FEL NEM HASZNÁLT TERMÉKET VISSZAJUTTATHATJA.
"1. HARMADIK FÉL SZOFTVERE. A Szoftver a HP saját szoftvere (a továbbiakban: “HP-szoftver”) mellett tartalmazhat harmadik fél által engedélyezett szoftvert (a továbbiakban: “Harmadik fél szoftver” és “Harmadik fél licenc”). Bármilyen Harmadik fél szoftver Ön általi használata a megfelelő Harmadik fél licenc feltételei és kikötései szerint történik. Általában véve a Harmadik fél licencet fájlban bocsátják rendelkezésre, mint például license.txt vagy read.me fájl; Amennyiben nem találja a Harmadik fél licencet, vegye fel a kapcsolatot a HP Terméktámogatással. Amennyiben a Harmadik fél licencek a forráskód elérhetőségéről rendelkeznek (pl. a GNU általános nyilvános licence) és Szoftverhez nincs mellékelve a megfelelő forráskód, ellenőrizze a HP webhely (hp.com) terméktámogatásra vonatkozó oldalain, ahol megtudhatja, hogyan juthat hozzá az ilyen forráskódhoz."
2. A LICENC ÁLTAL BIZTOSÍTOTT JOGOK. A jelen EULA feltételeinek és kikötéseinek elfogadása esetén Ön az alábbi jogokkal rendelkezik: a. Használat. A HP ezennel engedélyezi Önnek a HP-szoftver egy példányának használatát. A "Használat" kifejezés ebben az értelmében a HP-szoftver telepítését, másolását, tárolását, betöltését, végrehajtását, megjelenítését vagy egyéb módon történő használatát jelenti. A HP-szoftver módosítása, illetve a HP-szoftver engedélyezésre és ellenőrzésre vonatkozó szolgáltatásainak kikapcsolása tilos. Amennyiben ezt a Szoftvert a HP képfeldolgozó vagy nyomtató termékkel történő Használatra adja (például, a Szoftver nyomtató-illesztőprogram, firmware vagy bővítmény), a HP-szoftvert kizárólag az adott termékkel szabad használni (a továbbiakban: “HP-termék”). A Használatra vonatkozó további korlátozások, amelyek szerepelhetnek a Felhasználói dokumentációban. Ön Használat céljából nem bonthatja fel részegységeire a HP-szoftvert. A HP-szoftver forgalmazási joga Önt nem illeti meg. b. Másolás. A HP-szoftverről archiválási vagy biztonsági mentési célból készíthet másolatot, feltéve ha a másolati példány tartalmazza az eredeti HP-szoftverhez mellékelt tulajdonosi megjegyzéseket, és ha kizárólag biztonsági célokat szolgál.
3. UPGRADE-EK. Ahhoz, hogy a HP által biztosított HP-szoftvert upgrade-ként, frissítésként vagy kiegészítésként (a továbbiakban egységesen: “Upgrade”) használhassa, eleve rendelkeznie kell a HP által az Upgrade-re jogosítóként azonosított, eredeti HP-szoftverre vonatkozó licenccel. Az eredeti HP-szoftvert felváltó Upgrade mértékén túl meg kell szüntetnie az ilyen HP-szoftver használatát. Ez az EULA érvényes az egyes Upgrade-ekre, amennyiben a HP az Upgrade-re vonatkozóan egyéb feltételeket nem támaszt. Amennyiben az EULA és az egyéb feltételek között ellentmondás állna fenn, az egyéb feltételek az irányadóak.
4. ÁTRUHÁZÁS. a. Átruházás harmadik félre. A HP-szoftvert első felhasználója egyetlen alkalommal másik végfelhasználóra ruházhatja át. Az átruházásnak ki kell terjednie minden összetevőre, adathordozóra, Felhasználói dokumentációra, továbbá a jelen EULA-ra, valamint – lehetőség szerint – az Eredetiséget igazoló tanúsítványra. Az átruházás nem valósulhat meg közvetett módon, például küldemény révén. A Szoftver átruházása előtt az átruházás kedvezményezett végfelhasználójának el kell fogadnia az EULA feltételeit. A HP-szoftver átruházásának pillanatában az eredeti felhasználó licencjoga automatikusan megszűnik. b. Korlátozások. A HP-szoftver nem bérelhető, nem adható bérbe, nem kölcsönözhető és nem használható kereskedelmi célú együttműködésre vagy irodai környezetben. A HP-szoftver és licence nem adható tovább, nem ruházható át, kivéve a jelen EULA-ban kifejezetten engedélyezett esetben.
5. TULAJDONOSI JOGOK. A Szoftverbe és a Felhasználói dokumentációba foglalt, szellemi tulajdonra vonatkozó jogok a HP vagy beszállítói birtokában és a törvény védelme alatt állnak, az alkalmazható szerzői jogra, üzleti titokra, szabadalmi és védjegyre vonatkozó törvényeket is beleértve. A Szoftverről semmiféle termékazonosítót, szerzői jogi információt vagy tulajdonjogi korlátozásról tájékoztató címkét eltávolítani nem szabad.
6. KÓDVISSZAFEJTÉSRE VONATKOZÓ KORLÁTOZÁSOK. Tilos visszafejteni, visszafordítani vagy részeire bontani a HP-szoftvert, kivéve az alkalmazandó jog által engedélyezett mértékben.
7. ADATFELHASZNÁLÁSHOZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS. A HP és leányvállalatai (i) a Szoftver, illetve HP-termék Ön általi Használatával, illetve (ii) a Szoftverrel vagy a HP-termékkel kapcsolatos támogatási szolgáltatások biztosításával kapcsolatban megadott műszaki információkat összegyűjthetik és felhasználhatják. Az ilyen információ a HP adatkezelési szabályzatának hatálya alá tartozik. A HP az információkat a Használat javításához és a támogatási szolgáltatás biztosításához szükséges mértéken túl nem használja fel személyes azonosításra alkalmas formában.
8. A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA. Az Ön által esetlegesen elszenvedett károk ellenére a HP és beszállítóinak teljes felelőssége, illetve az Ön kizárólagos jogorvoslati lehetősége jelen EULA értelmében nem haladhatja meg az Ön által a Termékért ténylegesen kifizetett, illetve az 5,00 USA dollár összeget (amelyik nagyobb). A VONATKOZÓ TÖRVÉNYEK ÁLTAL ENGEDÉLYEZETT MAXIMÁLIS MÉRTÉKIG A HP ÉS BESZÁLLÍTÓI SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM FELELŐSEK A KÜLÖNLEGES, KÖZVETLEN, KÖZVETETT VAGY VÉLETLEN KÁROKÉRT (PÉLDÁUL PROFITVESZTESÉGÉRT, BIZALMAS VAGY EGYÉB ADATOK ELVESZTÉSÉÉRT, AZ ÜZLETI TEVÉKENYSÉG MEGSZAKÍTÁSÁT OKOZÓ KÁROKÉRT, SZEMÉLYI SÉRÜLÉSÉRT, VAGY A SZEMÉLYES ADATOK BIZALMASSÁGÁNAK ELVESZÍTÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGÉSBE HOZHATÓ KÁROKÉRT), AMELYEK A SZOFTVER HASZNÁLATÁBÓL VAGY NEM HASZNÁLHATÓSÁGÁVAL BÁRMILYEN MÓDON ÖSSZEFÜGGÉSBE HOZHATÓK, ABBAN AZ ESETBEN SEM, HA A HP-T VAGY BESZÁLLÍTÓIT FIGYELMEZTETTÉK AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRE, ÉS AKKOR SEM, HA A KÁRTÉRÍTÉS NEM ÉRI EL LÉNYEGI CÉLJÁT. Egyes államok, illetve egyéb joghatóságok nem teszik lehetővé a véletlen vagy járulékos károk kizárását vagy korlátozását, ezért előfordulhat, hogy a fenti kikötések Önre nem teljes mértékben vonatkoznak.
9. AMERIKAI KORMÁNYZATI MEGRENDELŐK. Amennyiben Ön USA kormányzati megrendelő, akkor az amerikai szövetségi közbeszerzési törvény (FAR) 12.211. és 12.212. cikkelyének megfelelően a kereskedelmi célú szoftverek, a szoftverek dokumentációi, valamint a kereskedelmi célú árucikkekkel kapcsolatos műszaki adatok vonatkozásában a HP szokásos kereskedelmi licencmegállapodása érvényes.
10. AZ EXPORTTÖRVÉNYEK BETARTÁSA. Ön köteles betartani (i) a Szoftver exportálására vagy importálására vonatkozó, illetve (ii) a Szoftver Használatát korlátozó valamennyi törvényt, jogszabályt és rendelkezést, beleértve a nukleáris, vegyi és biológiai fegyverek terjedését korlátozókat is.
11. JOGOK FENNTARTÁSA. A HP és beszállítói fenntartják az összes, a jelen EULA-ban kifejezetten nem rögzített jogot.

hp-feedback-input-portlet

Műveletek
Betöltés...

hp-online-communities-portlet

Műveletek
Betöltés...

hp-feedback-banner-portlet

Műveletek
Betöltés...

hp-country-locator-portlet

Műveletek
Betöltés...
Ország: Flag Magyarország

hp-detect-load-my-device-portlet

Műveletek
Betöltés...