hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...

HP Customer Support

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

HP og Compaq Desktop pc'er - Opgradering til Windows 7

Dette dokument vedrører HP og Compaq desktop-pc'er.
HP er forpligtet til at hjælpe dig med at opgradere din HP eller Compaq computer til Windows 7. Dette dokument handler om at installere Windows 7 på HP og Compaq desktopcomputere. Det tilvejebringer vejledning til at hjælpe dig gennem installationsprocessen.
 advarsel:
Før du installerer Windows 7, skal du sikkerhedskopiere vigtige filer og sørge for, at du har diske til HP systemgendannelse!
Vigtige oplysninger om installation af Windows 7
Der er to metoder til installation af Windows 7 på en computer:
 • Opgradering - installerer Windows 7 over en eksisterende Windows Vista installation. De fleste af eller alle dine eksisterende softwareprogrammer, drivere og personlige filer er tilgængelige efter opgradering. Du kan kun udføre en opgradering, hvis din computer har Windows Vista Home Basic, Home Premium, Business eller Ultimate Edition med Service Pack 1 eller 2.
 • Specialinstallation - sletter alle filer på harddiskpartitionen før Windows 7 installeres. Enhver computer, som opfylder mindstekravene til hardware, kan bruge specialinstallation til at installere Windows 7. Dine softwareprogrammer, drivere og filer er ikke længere tilgængelige efter brug af specialinstallation. Sørg for at sikkerhedskopiere vigtige filer, før du udfører en specialinstallation!
Mindstekrav til system
Din computerhardware skal opfylde følgende mindstekrav til systemet, før du kan installere Windows 7.
Mindstekrav til hardware
 • 1 gigahertz (GHz) eller hurtigere 32-bit (x86) eller 64-bit (x64) processor
 • 1 gigabyte (GB) RAM (32-bit) eller 2 GB RAM (64-bit)
 • 16 GB tilgængelig harddiskplads (32-bit) eller 20 GB (64-bit)
 • DirextX 9 grafikenhed med WDDM 1.0 eller højere driver
Hvis du vil teste din computer for kompatibilitet med Windows 7, skal du besøge Microsofts webside om Windows 7-systemkrav.
Krav til operativsystem
Installation af Windows 7 ved hjælp af specialinstallation kræver ikke, at der er et operativsystem på harddisken. En specialinstallation fjerner alle filer fra harddiskpartitionen og installerer Windows 7. Hvis der i øjeblikket er Windows XP, Windows Vista Home Edition, Windows Vista Starter Edition, en tidlig version af Windows 7 (beta eller RC), eller et andet operativsystem på computeren, kan du bruge specialinstallation til at installere Windows 7.
Opgradering til Windows 7 kræver Windows Vista Home Basic, Home Premium, Enterprise, Business eller Ultimate med Service Pack 1 eller 2 på harddisken. Sprogtypen til Windows 7 opgraderingsdisken skal være samme sprogtype som din udgave af Vista.
Vista-udgave på computeren
Kan opgraderes til en af disse udgaver af Windows 7
Home Basic
Home Basic, Home Premium eller Ultimate
Home Premium
Home Premium eller Ultimate
Enterprise
Enterprise
Business
Professional, Enterprise eller Ultimate
Ultimate
Ultimate
Anvendelse af dvd'en HP Upgrade Assistant
Hvis du deltog i opgraderingsprogrammet fra HP, og du erhvervede en disk, indeholder denne DVD det meste af softwaren og driverne, der er brug for til at opgradere HP- og Compaq Desktop-computeret samt TouchSmart-computere til Windows 7. Denne nyttige disk leveres sammen med opgraderingssættet til Windows 7, hvis du har bestilt opgraderingen til Windows 7 hos HP.
 bemærk:
Windows 7 opgraderingsprogrammet fra HP tager ikke længere imod nye ordrer.
Disken bruges ved at indsætte den i drevet, mens Windows Vista er åben og følge informationen, der vises. Senere efter installation af Windows 7 indsættes disken igen for at hente de seneste opdateringer.
Denne disk kan hjælpe med at nedsætte den tid, det tager at finde software og drivere. Men HP Upgrade Assistant dvd'en kræves ikke og indeholder heller ikke alle tilgængelige opdateringer til alle HP computere.
 bemærk:
Hvis du anvender dvd'en HP Upgrade Assistant, efter at du har opgraderet til Windows 7, må du ikke oprette forbindelse til internettet. Tag LAN-kablet ud, undlad at tilkoble dit trådløse LAN og undlad at oprette forbindelse til internettet med et modem. Du må først oprette forbindelse til internettet, når du har udført Fase 3: Efterinstallation ved at køre HPUA-ikonet på skrivebordet, og genstart din computer. Det er nødvendigt for at forhindre driver- og softwareopdateringskonflikter, der kan opstå mellem HP Upgrade Assistant dvd'en, Windows Update og HP Update.
Klargøring af computeren til Windows 7
Brug trinene i dette afsnit til at klargøre computeren til Windows 7.
 bemærk:
Hvis du deltog i Windows 7 opgraderingsprogram fra HP og har en dvd med HP Upgrade Assistant, skal du indsætte dvd'en nu og følge den vejledning, der vises.
Trin 1: Opdatering af BIOS
Brug følgende trin til at opdatere BIOS for at undgå installationsproblemer.
 1. Tænd for computeren og tryk omgående på tasten F10 flere gange, indtil der åbnes et skærmbillede til BIOS Setup Utility. Nogle computere bruger F1 i stedet for F10.
 2. Skriv revisionsnummeret til BIOS ned fra hovedsiden (ikke fra skærmbilledets bund).
 3. Gå til HP Support webstedet (http://www.hp.com/support), vælg Software og drivere, og indtast pc'ens modelnummer for at finde opdateringer til software og drivere til computeren.
 4. Hvis en BIOS-opdatering, som har et højere revisionsnummer, er tilgængelig, skal du downloade og installere den ifølge vejledningen på webstedet.
For mere information om opdatering af BIOS se Opdatering af BIOS.
Trin 2: Find software- og driveropdateringer, der er kompatible med Windows 7
Hent alle tilgængelige opdateringer til software og drivere som følger:
 1. Download Windows 7 software og driveropdateringer til computeren fra HP (SoftPaqs) og arkiver dem på et USB-drev eller brænd dem på en disk. For mere information om download af software fra HP, se Hent Software og Drivere.
 2. Hvis du opgraderer, skal du se underOpdatering af drivere og software med Windows Update og installere alle vigtige og anbefalede opdateringer. Du skal også installere alle valgfrie opdateringer. Når du har afsluttet installationen af opdateringer til Windows, skal du genstarte computeren og fortsætte med at installere opdateringer til Windows, indtil der vises "Windows er opdateret". Hvis du bruger en Windows Vista-version, som ikke er Service Pack 1 eller bedre, skal du installere Windows Vista Service Pack 1 (SP1). Du behøver ikke installere Windows Vista SP2.
 3. Hvis du opgraderer, skal du downloade og installere de seneste definitioner af antivirus og antispyware til din sikkerhedssoftware. Når du har installeret de seneste definitioner, skal du anvende din sikkerhedssoftware til at scanne efter malware. Løs eventuelle problemer, der findes.
   bemærk:
  Hvis du bruger AVG 8.0 sikkerhedssoftware, skal du opgradere til en Windows 7 kompatibel version for at beholde dit aktuelle abonnement til programmet. AVG 8.0 leveres med HP Firebird pc'er og er ikke kompatibelt med Windows 7.
 4. Hvis du opgraderer, skal du downloade og installere de seneste HP SoftPaqs til Windows Vista. For mere information om download af software fra HP, se Hent Software og Drivere.
Trin 3: Gendannelse og sikkerhedskopiering af dine vigtige filer
Hvis du ikke allerede har gjort det, skal du oprette et sæt gendannelsesdiske til systemet. Hvis der opstår et problem under installationen, kan du bruge gendannelsesdiskene til at få computeren til at vende tilbage til dens oprindelige softwarekonfiguration. Hvis du ikke kan finde dine gendannelsesdiske, se Leder du efter gendannelsesdiske?
Tag sikkerhedskopi af dine vigtige filer. Du kan kopiere alle dine filer til cd'er, dvd'er eller en anden ekstern lagerenhed. Du kan også bruge Microsoft Sikkerhedskopiering og Gendannelsescenter eller Microsoft Windows Let Overførsel til at sikkerhedskopiere dine Windows-filer og overføre dem til Windows 7. Windows Let Overførsel er kompatibel med XP, Vista, den følger med Windows 7, og Microsoft har leveret opdaterede versioner af Windows Let Overførsel til Vista og XP, som gør sikkerhedskopiering af filer let.
Når du er færdig, skal du kontrollere, at sikkerhedskopieringen blev gennemført, og at du kan åbne filerne ved hjælp af dit nuværende operativsystem.
For mere information om anvendelse af Windows Let Overførsel henvises til Microsofts webside Windows Easy Transfer (Windows Let Overførsel) (på engelsk).
For mere information om anvendelse af Microsoft Sikkerhedskopiering og Gendannelsescenter henvises til Microsofts webside om Undersøg funktionerne: Windows Backup and Restore Center (Sikkerhedskopiering og Gendannelsescenter) (på engelsk).
Brug ikke software til sikkerhedskopiering, som ikke er kompatibelt med Windows 7! Hvis du vil sikkerhedskopiere dine filer med andet software, skal du først kontrollere, at det er kompatibelt med Windows 7, før du bruger det. Du skal også bruge et eksemplar af installationsfilerne til softwaren på et USB-drev eller en disk.
Trin 4: Sørg for, at BitLocker Drive Encryption er deaktiveret
Visse versioner af Windows Vista indeholder en BitLocker Drive Encryption-funktion. Hvis du opgraderer til Windows 7 over en eksisterende Windows Vista installation, skal du kontrollere, at BitLocker Drive Encryption-funktionen er deaktiveret.
I Windows Vista henviser betegnelsen deaktiver til processen med midlertidigt at suspendere BitLocker-beskyttelse på et drev - uden at fjerne krypteringen fra enheden. Hvis BitLocker deaktiveres, suspenderes de godkendelsesmekanismer, der bruges af BitLocker og bruger en Clear-tast på drevet til at aktivere adgang.
 1. Klik på Start , og klik derefter på Kontrolpanel.
 2. Klik på Sikkerhed.
 3. HvisBitLocker Drive Encryptionikke vises i panelet i højre side, indeholder din version af Windows Vista ikke denne funktion.
 4. If BitLocker Drive Encryption vises i panelet i højre side, klik på det.
 5. Hvis Deaktiveret vises i afsnittet Mængder, er BitLocker deaktiveret.
 6. Hvis Tændt vises i afsnittet Mængder, er BitLocker aktiveret og skal deaktiveres. Deaktiver BitLocker ved at klikke på Deaktiver Off BitLocker og klik derefter på Deaktiver beskyttelse.
 7. Når opgraderingen til Windows 7 er udført, skal du åbne Windows Explorer, højreklikke på drevet og derefter klikke på Fortsæt beskyttelse. Dette genaktiverer BitLockers godkendelsesmetoder og sletter Clear-tasten.
Kendte problemer, som kan opstå under opgraderingen
Nogle problemer skal muligvis stadig løses før eller under opgraderingen. Følgende oplysninger er til rådighed for dig til at identificere problemer, der kan vedrøre din computers konfiguration.
Installation af Windows 7
Brug et af følgende sæt af trin til at installere Windows 7 på computeren - Opgradering eller Specialinstallation:
Opgradering
 1. Mens skrivebordet i Windows er åbent, indsættes installations-dvd'en i dvd-drevet.
 2. Hvis installationsvinduet ikke åbnes automatisk, skal du dobbeltklikke på setup.exe fra dvd'en.
  Det første skærmbillede i Windows 7 åbnes.
 3. Klik på Installer nu.
  Figur : Første installationsskærmbillede
   Skærmbilledet åbnes med Installer nu fremhævet
 4. Vælg sprog, hvis du får vist et skærmbillede med sprogvalg. De resterende installationsskærmbilleder viser det valgte sprog.
  Figur : Skærmbillede til sprogvalg
   Skærmbillede til valg af sprog, der anvendes til installationsskærmbillederne
 5. Vælg det sprog, der skal installeres, den lokale tid og valutaformat og tastatur og indtastningsmetode, og klik derefter på Næste. Det valgte sprog er det sprog, der vises i Windows 7.
  Figur : Regionale indstillinger
   Skærmbillede til indtastning af regionale indstillinger: sprog, tid og valuta og tastatur
 6. Hvis du er koblet til internettet, skal du vælge Gå på internettet for at hente de seneste opdateringer til installation (anbefalet). I modsat fald vælg Hent ikke de seneste opdateringer til installation.
  Figur : Hent vigtige opdateringer til installation
   Skærmbillede, der viser valg til at hente de seneste opdateringer til installation af Windows 7.
 7. Vælg Jeg accepterer betingelserne hvis du accepterer betingelserne i licensaftalen og klik på Næste.
 8. Vælg Opgradering.
  Figur : Installationstype
   Valg af Opgradering eller Special
 9. Der åbnes en kompatibilitetsrapport. Læs resultaterne på skærmen og udfør de nødvendige handlinger. Klik på Næste, når du er færdig.
  Figur : Kompatibilitetsrapport
   Rapportskærmbillede, der viser en liste over softwareprogrammer, der ikke kan opgraderes, eller som ikke virker korrekt i Windows 7
 10. Når installationen af Windows er færdig med at kopiere filer, genstarter computeren og fortsætter opgraderingen.
 11. Læs og reager på de skærmbilleder, der vises. Når produktaktiveringsskærmbilledet åbnes, skal du indtaste din produktnøgle fra etiketten på Microsofts Ægthedsbevis.
  Figur : Indtast produktnøglen til Windows
  Felt til indtastning af produktnøglen
  Dette trin er vigtigt. Du skal indtaste produktnøglen for at aktivere Windows 7. Du behøver ikke indtaste nøglen på dette tidspunkt for at fortsætte. Men hvis du ikke aktiverer Windows i løbet af 30 dage, mister Windows 7 visse kritiske funktioner, såsom opdateringer til Windows. Du kan finde etiketten med Ægthedsbeviset på emballagen til opgraderingsdisken. Sæt etiketten med Ægthedsbeviset på computeren af hensyn til nem adgang i fremtiden.
  Figur : Produktnøgle fundet på etiketten med Ægthedsbeviset
  Produktnøglen på Ægthedsbevisets etiket
 12. Kontroller installationens forløb af og til, indtil den er færdig. Du må ikke genstarte eller lukke computeren, før opgraderingsprocessen er færdig, og du kan bruge startmenuen i Windows 7.
   bemærk:
  Hvis der opstår problemer i løbet af processen, efter at Windows Vista ruller tilbage, skal du dobbeltklikke på Windows skrivebordsikon Windows Kompatibilitetsrapport for at finde kendte kompatibilitetsproblemer med softwaren, som kan forhindre opgraderingen i at fuldføres.
   bemærk:
  Hvis det ser ud til, at processen standser ved "Overfører filer og indstillinger...", skal du lade computeren være tændt natten over (ca. 12 timer). Hvis opgraderingen ikke fortsætter ud over dette skærmbillede, skal du lukke systemet ned ved at trykke ned på tænd/slukknappen i 5 sekunder. Tænd derefter for computeren og lad opgraderingsprocessen rulle tilbage til Windows Vista. Prøv igen og sørg for at frakoble eller perifere enheder, undtagen mus, tastatur og skærm. Hvis problemet fortsætter, skal du se Microsofts supportartikler Opgraderingen holder op med at reagere (hænger) ved 62 %, når du opgraderer til Windows 7 eller Vedvarende genstart efter forsøg på opgradering fra Windows Vista til Windows 7 (på engelsk)
 13. Læs og reager på opsætningsskærmene, når de vises. Hvis du bruger HP Upgrade Assistant dvd'en, skal du springe skærmbilledet til opsætning af internetforbindelse over.
  Windows 7 er nu installeret. Brug disse sidste trin til at afslutte klargøringen af computeren.
 14. Gør følgende, hvis du bruger HP Upgrade Assistant dvd'en:
  1. Opret ikke forbindelse til Internettet! Tag netværkskablet ud og gør ikke forsøg på at oprette forbindelse trådløst. Dette er vigtigt for at undgå softwarekonflikter, som kan opstå med HP Upgrade Assistant, Windows Update og HP Update.
  2. Dobbeltklik på HP Upgrade Assistant ikonet på skrivebordet.
  3. Læs og reager på skærmbillederne, når de åbnes.
  4. Når HP Upgrade Assistant er færdig, skal computeren genstartes.
  5. Indstilling af netværksforbindelse og oprettelse af forbindelse til internettet:
 15. Se Opdatering af drivere og software med Windows Opdatering og installer alle vigtige, anbefalede og valgfrie opdateringer. Genstart computeren, når du bliver bedt om det og gentag dette trin til Windows Update viser “Windows er opdateret”
 16. Gå til www.hp.com/support og installer alle HP SoftPaqs til Windows 7.
 17. Åbn din antivirussikkerhedssoftware og brug opdateringsfunktionen for at sikre, at du har de seneste virusdefinitioner. Når du har opdateret virusdefinitionerne, skal du scanne systemet for vira.
Specialinstallation (sletter alle filer før installationen)
 1. Indsæt installations-dvd'en i dvd-drevet og sluk for computeren.
 2. Med disken siddende i drevet skal du tænde for computeren og klikke på Installer nu.
 3. Følg vejledningen på skærmen og vælg følgende muligheder:
  • Vælg Gå på internettet for at få de seneste opdateringer… og følg vejledningen.
  • Sørg for at du vælger Special (avanceret).
  • Indtast din produktnøgle til Windows produktaktivering.
  • Læs og reager på skærmbillederne, når de vises. Hele processen kan tage en time eller mere.
 4. Kontroller installationens forløb af og til, indtil den er færdig. Du må ikke genstarte eller lukke computeren, før opgraderingsprocessen er færdig, og du kan bruge startmenuen i Windows 7.
  Windows 7 er nu installeret. Bliv ved at bruge disse sidste trin til at afslutte klargøringen af computeren.
 5. Installer HP SoftPaqs, som du arkiverede på et USB-drev eller cd'er. Indsæt USB-lagerenheden eller disken og åbn et vindue for at se filerne. Dobbeltklik på hver SoftPaq for at installere opdateringerne fra HP.
 6. Se Opdatering af drivere og software med Windows Opdatering og installer alle vigtige, anbefalede og valgfrie opdateringer. Genstart computeren, når du bliver bedt om det og gentag dette trin til Windows Update viser “Windows er opdateret”
 7. Åbn din antivirussikkerhedssoftware og brug opdateringsfunktionen for at sikre, at du har de seneste virusdefinitioner. Når du har opdateret virusdefinitionerne, skal du scanne systemet for vira.
Kendte problemer efter opgradering eller installation af Windows 7
Nogle problemer skal måske løses efter opgradering eller installation af Windows 7. Se nedenstående liste for at bestemme problemer, der eventuelt vedrører din computerkonfiguration.
Ofte stillede spørgsmål
Jeg har problemer med et element, som ikke findes på listen over kendte problemer. Hvad skal jeg gøre?
Listerne i dette dokument indeholder ikke alle mulige problemer, du kan støde på. Hvis du har problemer med et bestemt softwareprogram eller hardwarekomponent, kan du prøve at søge på HP og internettet med termerne "Windows 7" og navnet på softwaren eller hardwaren. Du kan også søge på software- eller hardwareproducentens websted for hjælp.
Windows 7 begyndte opgraderingen, men rullede derefter tilbage til Windows Vista. Hvad gør jeg nu?
Du skal frakoble alle tilsluttede enheder, bortset fra tastaturet, musen og skærmen og prøve igen. Hvis det stadig sker, skal du afinstallere kompleks software, såsom antivirus/sikkerhed og software til styring af filbeskyttelse, før du opgraderer. Find Windows 7 kompatible versioner af disse softwareprogrammer, efter at du har opgraderet.
Hvad skal jeg gøre, hvis der ikke er nogen drivere eller applikationsopdateringer (Softpaqs) til mit system?
Kom tilbage af og til for at se, om der er kommet tilgængelige drivere. For mere information om hvordan du finder software og drivere, se Hent Software og Drivere.

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-online-communities-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...