hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...

HP Customer Support

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...
 • Alarm
  Sikkerhedstilbagekaldelses- og ombytningsprogram vedr. vekselstrømledninger til HPs bærbare computere.

   

  Vis artikel

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

Pc'er fra HP - Udførelse af HP Systemgendannelse (Windows 7)

Dette dokument vedrører computere fra HP og Compaq, der blev leveret med Windows 7 installeret.
Dette dokument forklarer, hvordan du nulstiller computeren til dens oprindelige fabriksindstillinger og er opdelt i afsnit, der omhandler de forskellige metoder til at udføre en systemgendannelse.
Tag sikkerhedskopier alle personlige filer, og læs alle forsigtighedserklæringer, før du udfører en systemgendannelse.
 advarsel:
Hvis computeren oprindeligt blev leveret med Windows Vista eller Windows XP, og computeren er blevet opgraderet til Windows 7, vil gendannelsen geninstallere det oprindelige operativsystem. Du skal opgradere til Windows 7 (igen), efter at systemgendannelsen er fuldført.
Hvis computeren oprindeligt blev leveret med Windows XP og er blevet opgraderet til Windows 7: Se Udførelse af HP Systemgendannelse i Windows XP.
Hvis computeren oprindeligt blev leveret med Windows Vista og er blevet opgraderet til Windows 7: Se Udførelse af HP Systemgendannelse i Windows Vista.
En fuldstændig gendannelsesproces kan tage 4 til 6 timer eller mere at udføre. For at opnå det bedste resultat skal computeren være tilsluttet internettet, og den vil blive genstartet flere gange under processen. Sluk ikke for strømmen, og afbryd ikke gendannelsen, før skærmbilledet for logon til Windows-skrivebordet vises.
Typer af systemgendannelse
Computeren kan have tre typer af systemgendannelse til rådighed, eller den har måske kun to. Brug den gendannelsestype, der løser dit problem, uden at foretage flere ændringer end nødvendigt.
 • Systemgendannelse: Denne mulighed omformaterer systemdrevet (normalt C:), geninstallerer det oprindelige operativsystem og geninstallerer alle de oprindelige hardwaredrivere og den oprindelige software. Systemgendannelsen har ikke indvirkning på brugeroprettede partitioner. Hvis der er to harddiske, foretager systemgendannelsen kun ændringer på disken med operativsystemet.
   vigitig advarsel:
  Hvis størrelsen af OS-partitionen (normalt C:) er blevet reduceret til under minimumskravet for størrelse, vil andre brugeroprettede partitioner blive fjernet, og lagrede data vil blive ødelagt.
 • Gendannelse til fabriksindstillinger: Gendannelse til fabriksindstillinger fjerner alle partitioner, omformaterer hele harddisken, geninstallerer det oprindelige operativsystem og geninstallerer alle de oprindelige hardwaredrivere og den oprindelige software. Denne mulighed genskaber også den påkrævede gendannelsespartition (normalt D:) og UEFI-partition (normalt E:) og geninstallerer den påkrævede software.
  Gendannelse til fabriksindstillinger fører al softwaren på den bærbare computer tilbage til tilstanden på købstidspunktet. Alle brugerændringer eller tilføjelser fjernes.
 • Minimeret genoprettelse af billede: Minimeret genoprettelse af billede er tilgængelig på mange af HP's bærbare computere. Den fjerner alle partitioner, omformaterer hele harddisken, geninstallerer det oprindelige operativsystem og de oprindelige hardwaredrivere og geninstallerer væsentlig HP-software (såsom HP Support Assistant og HP Recovery Manager). Minimeret genoprettelse af billede geninstallerer ikke prøveprogrammer og spil.
Gendannelse fra skrivebordet i Windows 7
Hvis Windows 7 åbnes korrekt, skal du udføre følgende trin for at starte en systemgendannelse fra Windows 7-startmenuen.
 1. Sluk for computeren.
 2. Frakobl ledningerne til alt tilsluttet udstyr, som f.eks. personlige mediedrev, USB-drev, printere og faxenheder. Tag medier ud af interne drev, og fjern intern hardware, der er tilføjet for nylig. Undlad at frakoble skærmen, tastaturet, musen og netledningen.
 3. Tænd computeren.
 4. Klik på Start , Alle programmer, Gendannelsesværktøj og klik derefter på Gendannelsesværktøj igen.
  Hvis du bliver bedt om en administratoradgangskode eller en bekræftelse, skal du indtaste adgangskoden eller bekræfte den. Hvis et vindue vedrørende kontrol af brugerkonti spørger, om du vil tillade, at programmet foretager ændringer på computeren, skal du klikke på Ja.
  Figur : Recovery Manager
  Recovery Manager
 5. Klik på Systemgendannelse under Jeg har brug for øjeblikkelig hjælp.
 6. Recovery Manager spørger, om du vil have computeren gendannet til de oprindelige fabriksindstillinger. Klik på Ja, og klik derefter på Næste.
  Figur : Bekræftelsesskærmbillede for gendannelsesværktøjet
  Bekræftelsesskærmbillede for gendannelsesværktøjet
 7. Computeren genstarter. Hvis gendannelsespartitionen på harddisken fungerer korrekt, vises vinduet Recovery Manager.
   bemærk:
  Hvis gendannelsespartitionen på harddisken ikke fungerer korrekt, kræves der et sæt gendannelsesdiske for at kunne køre en systemgendannelse. Følg vejledningen i afsnittet Gendannelse fra gendannelsesdiske.
  Figur : Gendannelsesværktøj efter genstart
  Gendannelsesværktøj efter genstart
 8. Klik på Systemgendannelse.
 9. Når Systemgendannelse beder dig om at sikkerhedskopiere dine filer, skal du vælge en indstilling for sikkerhedskopiering:
  • Hvis du allerede har sikkerhedskopieret dine personlige filer eller ikke vil sikkerhedskopiere dem, skal du vælge Recover without backing up your files og derefter klikke på Next. Fortsæt til næste trin.
 10. Klik på OK i den advarsel, der vises.
 11. Klik på Afslut for at genstarte computeren, når systemgendannelsen er fuldført. Gennemgå installationsskærmbillederne, og vent, til computeren har afsluttet opsætningen.
 12. Når installationen er fuldført, skal du slukke for computeren, tilslutte alle enheder og kabler igen og derefter tænde for computeren.
 13. Opdater og beskyt computeren, før du tager den i brug. Geninstaller virus- og sikkerhedssoftware, der var installeret inden systemgendannelsen.
 14. Geninstaller softwareprogrammer, der er tilføjet, efter at computeren blev købt, samt eventuelle sikkerhedskopierede filer.
Trin, der skal følges for gendannelse fra startskærmbilledet (under systemstart), eller når du ikke kan starte til logonskærmbilledet
Hvis Windows 7 ikke åbnes korrekt, skal du udføre følgende trin for at gendanne computeren:
 bemærk:
Hvis gendannelsespartitionen på harddisken ikke fungerer korrekt, fungerer denne metode måske ikke, og der vises en fejlmeddelelse. Hvis en fejlmeddelelse angiver, at systemgendannelsen ikke kan køre fra startskærmbilledet, kræves der et sæt gendannelsesdiske for at kunne udføre en systemgendannelse. Følg vejledningen i afsnittet Gendannelse fra gendannelsesdiske.
 1. Sluk for computeren.
 2. Frakobl ledningerne til alt tilsluttet udstyr, som f.eks. personlige mediedrev, USB-drev, printere og faxenheder. Tag medier ud af interne drev, og fjern intern hardware, der er tilføjet for nylig. Undlad at frakoble skærmen, tastaturet, musen og netledningen.
 3. Tænd computeren, og tryk gentagne gange på tasten F11, ca. en gang i sekundet, indtil Recovery Manager åbnes.
  Figur : Recovery Manager
  Recovery Manager
 4. Klik på Systemgendannelse under Jeg har brug for øjeblikkelig hjælp.
 5. Når Systemgendannelse beder dig om at sikkerhedskopiere dine filer, skal du vælge en indstilling for sikkerhedskopiering:
  • Hvis du allerede har sikkerhedskopieret dine personlige filer eller ikke vil sikkerhedskopiere dem, skal du vælge Recover without backing up your files og derefter klikke på Next. Fortsæt til næste trin.
 6. Klik på OK i den advarsel, der vises.
 7. Klik på Afslut for at genstarte computeren, når systemgendannelsen er fuldført. Gennemgå installationsskærmbillederne, og vent, til computeren har afsluttet opsætningen.
 8. Når installationen er fuldført, skal du slukke for computeren, tilslutte alle enheder og kabler igen og derefter tænde for computeren.
 9. Opdater og beskyt computeren, før du tager den i brug. Geninstaller virus- og sikkerhedssoftware, der var installeret inden systemgendannelsen.
 10. Geninstaller softwareprogrammer, der er tilføjet, efter at computeren blev købt, samt eventuelle sikkerhedskopierede filer.
Gendannelse fra gendannelsesdiske
Udfør følgende trin for at gendanne computeren ved hjælp af et sæt gendannelsesdiske (enten cd'er eller dvd'er). Disse diske kan være et sæt, som blev modtaget fra HP Support, eller diske, som du har oprettet.
 bemærk:
Der følger ikke gendannelsesdiske med personlige computere fra HP, da gendannelsessoftwaren findes på harddisken. Du kan skaffe gendannelsesdiske fra HP Support, eller du kan bruge programmet Recovery Manager til selv at oprette et sæt gendannelsesdiske. HP anbefaler, at du opretter et sæt gendannelsesdiske, når du modtager computeren, og opbevarer dem på et sikkert sted. Det kan tage mellem 4 til 6 timer at udføre systemgendannelse med gendannelsesdiske, der er sendt fra support, mens det ofte tager kortere tid med gendannelsesdiske, som du selv opretter. Du kan finde oplysninger om oprettelse af et sæt gendannelsesdiske under Oprettelse af gendannelsesdiske eller lagring af en gendannelsesafbildning på et USB-flashdrev i Windows 7.
 1. Tænd computeren, og indsæt den første gendannelsesdisk i drevet.
 2. Tryk på tænd/sluk-knappen, og hold den inde for at slukke computeren.
 3. Frakobl ledningerne til alt tilsluttet udstyr, som f.eks. personlige mediedrev, USB-drev, printere og faxenheder. Tag medier ud af interne drev, og fjern intern hardware, der er tilføjet for nylig. Undlad at frakoble skærmen, tastaturet, musen og netledningen.
 4. Tænd computeren.
 5. Tryk straks på Escape-tasten gentagne gange, ca. en gang i sekundet, indtil en startmenu eller menuen Select Boot Device åbnes.
 6. De valg, du skal foretage, afhænger af den type menu, der vises på skærmen:
  • Hvis menuen Select Boot Device vises, skal du bruge tasten pil op eller pil ned til at vælge cd/dvd-drevet og derefter trykke på Enter for at fortsætte.
  • Hvis en startmenu åbnes, skal du trykke på F9 for at åbne "Boot Menu" eller "Boot Device Options". Brug tasten pil op eller pil ned til at vælge cd/dvd-drevet. Tryk derefter på Enter.
    bemærk:
   Der kan være mere end ét cd/dvd-drev tilgængeligt på listen over opstartsenheder. Hvis det er tilfældet, skal du vælge en af cd-/dvd-mulighederne på listen for at se, om HP Recovery starter. Hvis gendannelse ikke starter, eller der vises en fejlmeddelelse om ikke-systemdisk, skal du genstarte computeren ved at trykke på afbryderknappen og derefter gentage disse trin for at vælge et andet cd/dvd-drev. Når gendannelsen starter, skal du fortsætte med trinnene til fuldførelse af gendannelsen.
 7. Der vises muligvis et vindue, der beder dig om at vælge, om du vil køre Recovery Manager fra harddisken eller fra den isatte disk. Hvis dette vindue vises, skal du vælge Run program from disc og derefter klikke på Next.
 8. Vælg en valgmulighed ud fra den type gendannelsesdiske, du har:
  • Gendannelsesdiske modtaget fra HP Support:
   Vælg en af de følgende valgmuligheder, afhængigt af hvilke muligheder, der vises på skærmen, og klik derefter på Next.
   • Gendannelse til fabriksindstillinger - Nulstil computeren ved at slette hele drevet og gendanne til fabriksindstillingerne
   • Nulstil computeren ved at slette hele drevet og gendanne til fabriksindstillingerne
   Figur : Recovery Manager med anvendelse af gendannelsesdiske sendt fra HP
   Recovery Manager med gendannelsesdiske sendt fra HP
 9. Når Systemgendannelse beder dig om at sikkerhedskopiere dine filer, skal du vælge en indstilling for sikkerhedskopiering:
  • Hvis du allerede har sikkerhedskopieret dine personlige filer eller ikke vil sikkerhedskopiere dem, skal du vælge Recover without backing up your files og derefter klikke på Next. Fortsæt til næste trin.
 10. Klik på OK i den advarsel, der vises.
 11. Læs og reager på skærmbillederne, når de vises. Hvis Du på et skærmbillede bliver bedt om en disk, skal du indsætte den næste disk. I nogle tilfælde skal du måske indsætte den samme disk flere gange, før du får lov at fortsætte.
 12. Når systemgendannelsen er fuldført, skal du fjerne disken. Hvis disken ikke skubbes ud, skal du trykke på skub ud-knappen på pc'ens kabinet for at skubbe disken ud.
 13. Hvis du får vist et skærmbillede med "Restauration complete", skal du klikke på Finish.
  Hvis du får vist et skærmbillede med "File copy is complete", skal du klikke på Next.
 14. Afhængigt af computerens model lukkes computeren enten ned eller genstartes. Hvis computeren lukkes ned, skal du vente 5 sekunder og tænde for computeren.
   bemærk:
  Hvis du bruger gendannelsesdiske, der er sendt fra HP support, kan det tage mere end en time at fuldføre gendannelsen. Gendannelsen må ikke afbrydes. Gendannelsen er fuldført, når skærmbillederne for Windows-installation vises.
 15. Fuldfør Windows-installationen, når skærmbillederne vises.
 16. Når installationen er fuldført, skal du slukke for computeren, tilslutte alle enheder og kabler igen og derefter tænde for computeren.
 17. Opdater og beskyt computeren, før du tager den i brug. Geninstaller virus- og sikkerhedssoftware, der var installeret inden systemgendannelsen.
 18. Geninstaller softwareprogrammer, der er tilføjet, efter at computeren blev købt, samt eventuelle sikkerhedskopierede filer.
Start fra USB-genoprettelsesdrev
Udfør følgende trin for at gendanne computeren ved hjælp af et USB-flashdrev.
 bemærk:
Du kan finde flere oplysninger om lagring af en gendannelsesafbildning på et USB-flashdrev under Oprettelse af gendannelsesdiske eller lagring af en gendannelsesafbildning på et USB-flashdrev i Windows 7.
 1. Tænd for computeren, og indsæt USB-flashdrevet i en USB-port.
 2. Sluk computeren ved at holde på tænd-/slukknappen.
 3. Tag ledningerne til alt tilsluttet udstyr ud, f.eks. medieafspillere, printere og fax. Tag medier ud af interne drev, og fjern intern hardware, der er tilføjet for nylig. Undlad at frakoble skærm, tastatur, mus, USB gendannelses-flashdrev og netledning.
 4. Tryk straks på Escape-tasten gentagne gange, ca. en gang i sekundet, indtil en startmenu eller menu for valg af opstartsenhed åbnes.
 5. De valg, du skal foretage, afhænger af den type menu, der vises på skærmen:
  • Hvis menuen "Select Boot Device" vises, skal du bruge tasten pil op eller pil ned til at vælge din USB-lagerenhed og trykke på Enter for at fortsætte.
  • Hvis en "startmenu" åbnes, skal du trykke på F9 for at åbne "Boot Menu" eller "Boot Device Options". Brug pil op eller ned for at vælge navnet på USB-lagerenheden (drevets diskenhedsnavn). Tryk derefter på Enter for at fortsætte.
  Figur : Velkommen til Recovery Manager
  Velkommen til Recovery Manager
 6. Der vises muligvis et vindue, der beder dig om at vælge, om du vil køre Recovery Manager fra harddisken eller fra den isatte disk. Hvis dette vindue vises, skal du vælge USB-flashdrev og derefter klikke på Next.
 7. Klik på Systemgendannelse i Jeg har brug for omgående hjælp. På næste skærmbillede skal du vælge Yes for at bekræfte, at du vil gendanne computerens til de oprindelige fabriksindstillinger og derefter klikke på Next for at fortsætte.
  Figur : Gendan computerverificering
  Gendan computerverificering
 8. Når Systemgendannelse beder dig om at sikkerhedskopiere dine filer, skal du vælge en indstilling for sikkerhedskopiering:
  • Hvis du allerede har sikkerhedskopieret dine personlige filer eller ikke vil sikkerhedskopiere dem, skal du vælge Recover without backing up your files og derefter klikke på Next. Fortsæt til næste trin.
 9. Klik på Næste. Der vises en meddelelse, der advarer om, at alle enheder skal kobles fra pc'en. Sørg for, at alle enheder, undtagen gendannelses-flashdrevet, er frakoblet, og klik derefter på OK.
 10. Læs og reager på skærmbillederne, når de vises. Når systemgendannelse er fuldført, vises skærmbilledet "Restoration complete".
 11. Fjern USB-flashdrevet fra USB-porten.
 12. Klik på Finish for at genstarte computeren.
 13. Afhængigt af computerens model lukkes computeren enten ned eller genstartes. Hvis computeren lukkes ned, skal du vente 5 sekunder og derefter tænde for computeren igen.
 14. Fuldfør Windows-installationen, når skærmbillederne vises.
 15. Når installationen er fuldført, skal du slukke for computeren, tilslutte alle enheder og kabler igen og derefter tænde for computeren.
 16. Opdater og beskyt computeren, før du tager den i brug. Geninstaller virus- og sikkerhedssoftware, der var installeret inden systemgendannelsen.
 17. Geninstaller softwareprogrammer, der er tilføjet, efter at computeren blev købt, samt eventuelle sikkerhedskopierede filer.

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-online-communities-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...