hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...

Podpora HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Notebooky HP - Postup při hledání čísla modelu, sériového čísla a čísla produktu

Tento dokument se týká vyhledání čísla modelu a produktu na noteboocích HP.
Společnost HP uvádí název modelu v blízkosti klávesnice nebo obrazovky notebooku, ale tento název nebo číslo nemusí pro získání dostatečné podpory pro váš počítač stačit. Tyto názvy nebo čísla často představují řadu mnoha notebooků, které vypadají podobně, ale mají odlišné možnosti a díly. Společnost HP například vyrobila více než sto typů modelů notebooků G62 v různých konfiguracích, například modely G62-340-US nebo G62-465DX.
Tento dokument popisuje, jak lze najít číslo produktu, které lépe reprezentuje váš přesný typ notebooku HP. Číslo produktu (také označované jako číslo modelu) můžete použít ke stažení ovladačů, nalezení užitečných dokumentů nebo získání online podpory.
 Poznámka:
V případě potřeby můžete tento dokument použít také k vyhledání sériového čísla, které je vždy uvedeno vedle čísla produktu.
Volba 1: Použijte systémové informace nebo nástroj HP Support Assistant
K nalezení čísla modelu prostřednictvím informací o systému HP nebo nástroje HP Support Assistant použijte následující postup.
 Poznámka:
Pokud se v počítači nespustí systém Windows, byl upgradován na operační systém, který nebyl dodán s vaším počítačem, nebo pokud ve vašem počítači není tato funkce k dispozici (např. se jedná o komerční počítače HP), zkuste Možnost 3: Použijte štítek produktu.
 1. V systému Windows stisknutím kláves fn + esc na vestavěné klávesnici notebooku otevřete okno s informacemi o systému HP.
 2. Objeví se okno Systémové informace, ve kterém jsou uvedeny název produktu a číslo produktu. Zobrazený název produktu může reprezentovat mnoho typů modelů a nemusí být vhodný pro získání řádné podpory pro váš počítač. Namísto něj používejte při práci se zákaznickou podporou HP číslo produktu. Číslo produktu obsahuje znak libry (#) a je konkrétnější formou identifikace čísla modelu, která lépe vyjadřuje konfiguraci počítače.
   Poznámka:
  Při vyhledávání notebooku na webu Zákaznická podpora HP nebo při komunikaci se zástupcem HP použijte číslo produktu.
  Obrázek : Příklad okna s informacemi o systému HP
  Okno Systémové informace HP s číslem produktu
   Poznámka:
  Systémové informace můžete zkopírovat a vložit do jiného umístění pro budoucí použití.
  Pokud se okno Systémové informace neotevře, pomocí těchto kroků vyhledejte číslo produktu prostřednictvím nástroje HP Support Assistant.
 3. V systému Windows vyhledejte a otevřete nástroj HP Support Assistant.
   Poznámka:
  Před spuštěním nástroje HP Support Assistant se ujistěte, že používáte aktuální verzi. Pokud nemáte nejnovější verzi nebo máte s nástrojem HP Support Assistant potíže, stáhněte a nainstalujte nejnovější verzi nástroje HP Support Assistant.
 4. Na domovské stránce nástroje HP Support Assistant klikněte na položku Můj počítač.
  Obrázek : Můj počítač
  Položka Tento počítač na domovské stránce nástroje HP Support Assistant
 5. Číslo produktu najdete na kartě Systémové informace.
  Obrázek : Číslo produktu
  Číslo produktu v nástroji HP Support Assistant
   Poznámka:
  Systémové informace můžete zkopírovat a vložit do jiného umístění pro budoucí použití.
Volba 2: Vyhledejte číslo v systému BIOS pomocí informací o systému
Pomocí následujících kroků vyhledejte identifikační číslo produktu ze systému BIOS. Pokud se počítač nezapne, zkuste Možnost 3: Použijte štítek produktu.
 1. Zapněte počítač stisknutím tlačítka napájení.
 2. Ihned opakovaně stiskněte klávesu Esc, dokud se nezobrazí nabídka po spuštění.
 3. Stiskněte klávesu F1 nebo vyberte možnost Informace o systému v nabídce po spuštění.
 4. Prohlédněte si identifikační čísla zobrazená na obrazovce.
  Obrázek : Informace o systému pro notebook
  Obrázek obrazovky s informacemi o systému.
Možnost 3: Použijte štítek produktu
Číslo výrobku najdete na štítku na vnější straně notebooku. U některých počítačů je štítek umístěn uvnitř přihrádky pro hlavní baterii a před jeho přečtením je třeba vyjmout baterii.
Když najdete identifikační štítek produktu, uvidíte číslo produktu vedle textu Product nebo Product #.
Následující tabulka ukazuje umístění typických štítků s informacemi o produktu na notebooku nebo uvnitř přihrádky pro baterie. Váš štítek se může nacházet na trochu jiném místě.
Příklady umístění čísel modelu a produktu
Obrázek : Na zadní části notebooku
Obrázek štítku na zadní části notebooku
Obrázek : Uvnitř přihrádky pro baterii
Obrázek štítku uvnitř přihrádky pro baterii
Obrázek : Pod krytem na zadní části notebooku
Obrázek štítku pod zadním krytem

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-online-communities-portlet

Akce
Načítání...

Zeptejte se komunity!


Fórum podpory

Fórum podpory

Připojte se ke konverzaci! Hledejte řešení, ptejte se a sdílejte rady s jinými majiteli produktů HP. Navštívit


hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...