hp-support-head-portlet

Acties
Bezig met laden...

HP Klantondersteuning

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-share-print-widget-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-concentra-wrapper-portlet

Acties
Bezig met laden...

HP en Compaq desktop pc's en monitors - Beeldinstellingen, achtergrondafbeelding, pictogrammen en schermbeveiliging wijzigen (Windows Vista)

Dit document heeft betrekking op HP en Compaq desktopcomputers met Windows Vista.
De manier waarop Windows en de componenten worden weergegeven op een weergave-apparaat wijzigen.
Het aantal kleuren en de resolutie (het formaat van het bureaublad) wijzigen
U kunt het formaat en de vorm van het bureaublad aan uw persoonlijke voorkeur aanpassen. Tijdens een normale installatie van Windows Vista test het programma de grafische kaart en toont het optimale formaat en de resolutie.
Voer de volgende stappen uit om de beeldscherminstellingen te wijzigen:
 1. Klik met de rechtermuisknop op de bureaubladachtergrond en klik op Aan persoonlijke voorkeur aanpassen.
 2. Klik op Beeldscherminstellingen om het venster Beeldscherminstellingen te openen.
  Afbeelding : Windows Vista beeldscherminstellingen
  Windows Vista beeldscherminstellingen
 3. Klik op het tabblad Monitor op de afbeelding van de monitor die u wilt aanpassen. Als u maar één beeldscherm hebt aangesloten, klik dan op de rechthoek aangegeven met beeldscherm 1. Als u een tweede beeldschermapparaat dat is aangesloten op de computer wilt aanpassen, klikt u op beeldscherm 2.
 4. Als u het schermformaat voor het geselecteerde beeldscherm wilt wijzigen, gebruikt u de schuifknop onder Resolutie. Sleep de schuifknop naar links om het schermgebied te verkleinen, waardoor pictogrammen en tekst groter worden weergegeven, of sleep de schuifknop naar rechts om het schermgebied te vergroten waardoor pictogrammen en tekst kleiner worden weergegeven.
 5. Selecteer een kleurinstelling in de lijst Kleuren om het aantal kleuren te wijzigen. Selecteer Hoogste 32-bits voor de beste compatibiliteit als deze instelling beschikbaar is. U kunt echter een lagere instelling selecteren als kleuren incorrect zijn bij het gebruik van een bepaalde softwaretoepassing.
 6. Klik op OK.
  Er verschijnt een bevestigingsscherm.
 7. Klik op Ja om de instellingen op te slaan of op Nee om de wijzigingen te annuleren.
De bureaubladachtergrond wijzigen
Volg de onderstaande stappen om het patroon of wallpaper op het scherm te wijzigen:
 opmerking:
Als u na het uitvoeren van deze stappen de achtergrond niet kunt wijzigen vanuit een enkele kleur, ga dan naar het HP ondersteuningsdocument De bureaubladachtergrond kan niet worden gewijzigd.
 1. Klik met de rechtermuisknop op de bureaubladachtergrond en klik op Aan persoonlijke voorkeur aanpassen.
 2. Selecteer Bureaubladachtergrond om het venster Instellingen te openen.
  Afbeelding : Windows Vista achtergrondselectie
  Windows Vista achtergrondselectie
 3. Selecteer een van de standaard-achtergronden of klik op Bladeren en navigeer naar een foto die u op de pc hebt opgeslagen om de bureaubladafbeelding te wijzigen. Als u een persoonlijke foto als achtergrond wilt gebruiken, slaat u de foto op in een bestandsformaat met een van de volgende extensies: .bmp, .gif, .jpg, .DIB, .png.
 4. Selecteer een pictogram onder 'Hoe moet de afbeelding worden weergegeven?'.
  • Vergroot de afbeelding indien nodig om het gehele scherm ermee op te vullen.
  • Rangschik kopieën van dezelfde afbeelding in tegels op de originele grootte om de gehele achtergrond op te vullen.
  • Plaats de afbeelding in het midden van het scherm en gebruik één kleur om de rest van de ruimte van de achtergrond op te vullen.
  Nadat u de aanpassingen hebt gemaakt, klikt u op OK om de instellingen op te slaan en het venster Weergave-eigenschappen te sluiten.
Bureaubladpictogrammen aanpassen
Gebruik de volgende informatie om bureaubladpictogrammen te wijzigen of nieuwe pictogrammen toe te voegen:
Geef bureaubladpictogrammen weer: Als alle bureaubladpictogrammen ontbreken, klikt u met de rechtermuisknop op een leeg gebied op het Windows bureaublad, klik op Beeld en controleer dat Bureaubladpictogrammen weergeven is geselecteerd.
Afbeelding : Bureaubladpictogrammen weergeven
Bureaubladpictogrammen weergeven
Maak een nieuwe snelkoppeling: Klik met de rechtermuisknop op een leeg gebied van het bureaublad, klik op Nieuw en klik vervolgens op Snelkoppeling om een nieuw snelkoppelingspictogram op het WIndows-bureaublad te maken. Volg de instructies op het scherm om de snelkoppeling te maken.
Maak een nieuwe map: Klik met de rechtermuisknop op een leeg gebied van het bureaublad, klik op Nieuw en klik vervolgens op Map om een nieuwe map op het WIndows-bureaublad te maken.
Wijzig de naam van de map: Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van de map en klik op Naam wijzigen om de naam van de map te wijzigen. Typ de nieuwe naam en druk op Enter.
Pas het formaat van het pictogram aan: Klik met de rechtermuisknop op een leeg gebied van het Windows bureaublad en klik op Beeld om het formaat van de pictogrammen te wijzigen. Klik vervolgens op Grote pictogrammen, Middelgrote pictogrammen of Klassieke pictogrammen.
 opmerking:
U kunt de grootte van alle pictogrammen snel wijzigen door op het bureaublad te klikken, de CTRL-toets in te drukken en ingedrukt te houden en het scrollwiel op de muis te gebruiken.
Voor het aanpassen van de grootte van het lettertype van de tekst bij het pictogram, gebruikt u de volgende sectie: De vormgeving van vensters en tekst wijzigen.
De vormgeving van vensters en tekst wijzigen
Vormgeving verwijst naar de kleuren die Windows gebruikt voor de standaardtekstkleur, tekstachtergrondkleur, vensterrandkleur, titelbalkkleur en tal van andere elementen. Volg deze stappen om de vormgeving van uw beeldscherm te wijzigen:
 opmerking:
Er is geen gemakkelijke manier om de grootte van alle lettertypes aan te passen zonder dat dit invloed heeft op de gehele schermgrootte. U kunt de grootte van alle lettertypes aanpassen door 'Tekengrootte aanpassen (DPI)' te selecteren in het Configuratiescherm, maar als u dit doet, wordt de grootte van alle objecten in Windows beïnvloed. U moet de tekengrootte aanpassen in de software die u gebruikt of met behulp van de onderstaande stappen voor Windows-functies.
Als u bijvoorbeeld de tekengrootte in webpagina's in Internet Explorer wilt aanpassen, klik dan op Pagina in de werkbalk en klik vervolgens op Tekengrootte. Als u de tekengrootte in alle menu's van Windows wilt wijzigen, gebruik dan de volgende stappen om de tekengrootte te wijzigen die wordt gebruikt voor het menu-item.
 1. Klik met de rechtermuisknop op de bureaubladachtergrond en klik op Aan persoonlijke voorkeur aanpassen.
 2. Als er een venster 'Kleur en vormgeving van vensters' wordt geopend, klikt u op Open de klassieke vormgevingseigenschappen voor meer kleuropties.
  Het venster 'Instellingen voor vormgeving' wordt geopend.
  Afbeelding : Het venster 'Instellingen voor vormgeving'
  Het venster 'Instellingen voor vormgeving'
 3. Selecteer een kleurschema in de lijst. Gebruik het voorbeeldscherm om u te helpen bij uw keuze. Als het voorbeeld niet precies is wat u wilt, kies dan het schema dat het meest overeenkomt met uw wensen. U kunt het uiterlijk van Windows verder aanpassen met de volgende stappen.
 4. Klik op Geavanceerd. Het venster Geavanceerde vormgeving wordt nu geopend.
  Afbeelding : Het venster Geavanceerde vormgeving met de instellingen voor de tekengrootte van de pictogrammen
  Het venster Geavanceerde vormgeving met de instellingen voor de tekengrootte van de pictogrammen
 5. In de Item-lijst klikt u op het element dat u wilt veranderen, zoals Venster, Menu of Schuifbalk. Pas vervolgens de gewenste instellingen, zoals kleur, lettertype of Formaat aan. De wijzigingen zijn van invloed op het gekozen item. Als u bijvoorbeeld het lettertype wijzigt terwijl Menu is geselecteerd, wordt het lettertype gewijzigd voor alle Windows-menu's, maar niet in de andere items, zoals labels van pictogrammen of berichtvensters.
 6. Klik op OK om het venster Geavanceerde vormgeving te sluiten en klik op OK om uw wijzigingen op te slaan.
Geavanceerde beeldscherminstellingen
Klik met de rechtermuisknop op het bureaublad en klik op Aan persoonlijke voorkeur aanpassen, klik op het tabblad Instellingen en klik vervolgens op de knop Geavanceerde instellingen. Er wordt een venster met eigenschappen weergegeven met als titel de naam van de grafische hardware. Raadpleeg de verscheidene instellingen die beschikbaar zijn op de tabbladen bovenaan het venster Eigenschappen:
 opmerking:
Uw computer heeft mogelijk meer tabbladen dan hier worden vermeld. Veel fabrikanten van videokaarten leveren instellingen die zijn ontworpen voor hun specifieke videohardware. Deze extra instellingen variëren per type videohardware dat wordt gebruikt en worden hier niet besproken.
Adapter
Eigenschappen: Klik op Eigenschappen om toegang te krijgen tot de hardware-eigenschappen voor uw videokaart of ingebouwde videohardware. Dit is hetzelfde eigenschappen-venster dat via Apparaatbeheer toegankelijk is.
Alle modi weergeven: Deze handige functie bevat een lijst van alle grafische resoluties en vernieuwingsfrequenties die door de videokaart of ingebouwde videohardware naar de monitor kunnen worden verzonden. U kunt de lijst met geldige modi gebruiken om een modus te vinden die compatibel is met de monitor die u gebruikt. Als u een compatibele modus hebt gevonden, kunt u de vernieuwingsfrequentie wijzigen op het tabblad Beeldscherm en de beeldschermresolutie op het tabblad Instellingen in het venster Weergave-eigenschappen.
Afbeelding : Tabblad Adapter
Tabblad Adapter
Monitor
Eigenschappen: Klik op de knop Eigenschappen om toegang te krijgen tot de hardware-eigenschappen voor uw monitor. Dit is hetzelfde eigenschappen-venster dat via Apparaatbeheer toegankelijk is.
Vernieuwingsfrequentie van het scherm: Met deze instelling bepaalt u hoe vaak de monitor een volledig scherm weergeeft in een seconde. Een hogere vernieuwingsfrequentie kan aangenamer zijn voor uw ogen, maar de videohardware moet in dat geval harder werken en meer bronnen gebruiken. Selecteer een lagere frequentie die compatibel is met de adapter. Als het scherm enigszins flikkert of als de wijziging vervelend is voor uw ogen, probeer de frequentie dan naar de eerstvolgende beschikbare hogere frequentie te wijzigen. Overschrijd nooit de frequentie die voor de monitor beschikbaar is.
 let op:
Verwijder de selectiemarkeringen naast Verbergen niet voor de modi die deze monitor niet kan weergeven. Als de vernieuwingsfrequentie wordt gewijzigd in een frequentie die de monitor niet kan accepteren, kan dit de monitor blijvend beschadigen.
Afbeelding : Tabblad Beeldscherm
Tabblad Beeldscherm
Problemen oplossen
Instellingen wijzigen: de videohardware in de computer kan opties bevatten die u kunt gebruiken om specifieke grafische problemen te helpen oplossen. In de meeste gevallen zal de videodriver meer tabbladen aan het venster 'Geavanceerde weergave-eigenschappen' toevoegen, maar bij sommige videohardwaredrivers kunt u via deze knop toegang krijgen tot de instellingen.
Afbeelding : Tabblad Probleem oplossen
Tabblad Probleem oplossen
Kleurbeheer
Kleurbeheer: Het tabblad Kleurbeheer biedt instellingen voor het wijzigen van de kleuruitvoer naar het beeldscherm. Gewoonlijk gebruikt u Kleurbeheer niet, tenzij in een speciale situatie, bijvoorbeeld wanneer u de kleuren op het beeldscherm wilt aanpassen aan de kleuren op een printer. Door het aanpassen van deze instellingen worden de kleuren van alles dat in Windows wordt weergegeven gewijzigd en dit moet alleen worden gedaan indien noodzakelijk.
Afbeelding : Tabblad Kleurbeheer
Tabblad Kleurbeheer
De schermbeveiliging wijzigen
In Windows zijn een aantal schermbeveiligingen vooraf geladen. Schermbeveiligingen voorkomen dat het beeld als een echobeeld in de fluorescerende laag van CRT-monitors wordt gebrand. Ze worden ook gebruikt als entertainment wanneer de computer niet in gebruik is. Volg deze stappen om de schermbeveiliging te wijzigen:
 1. Klik met de rechtermuisknop op de bureaubladachtergrond en klik op Aan persoonlijke voorkeur aanpassen.
 2. Selecteer Schermbeveiliging om het venster Instellingen te openen.
  Afbeelding : Venster Beeldschermbeveiligingsinstellingen
  Venster Beeldschermbeveiligingsinstellingen
 3. Selecteer de schermbeveiliging die u wilt gebruiken uit het menu.
 4. Klik op Instellingen om een venster met instellingen voor de geselecteerde schermbeveiliging te openen (indien er instellingen beschikbaar zijn).
 5. Klik op Voorbeeld om te zien hoe de schermbeveiliging op het computerscherm zal verschijnen. Beweeg de muis om terug te gaan naar het paneel Eigenschappen voor beeldscherm.
 6. Voer het aantal minuten in het veld Wacht in. Dit is het aantal minuten met inactiviteit dat moet zijn verstreken voordat de schermbeveiliging wordt geopend.
   opmerking:
  Controleer dat het aantal minuten voor de schermbeveiliging minder is dan het aantal minuten voordat het beeldscherm in de slaapstand gaat.
 7. Selecteer Aanmeldingsscherm weergeven bij hervatten als u wilt dat het aanmeldingsscherm opent wanneer iemand de computer probeert te gebruiken nadat de screensaver is geopend.
 8. Klik op OK om de instellingen op te slaan en sluit het venster Weergave-eigenschappen.
Als de schermbeveiliging niet wordt geopend nadat de tijd is verlopen, kan het zijn dat bepaalde apparaatinstellingen voorkomen dat de schermbeveiliging wordt geopend. Activiteit van apparaten zoals een draadloze muis, een netwerk of high-definition audio kan veroorzaken dat de computer 'ontwakingssignalen' ontvangt waardoor de schermbeveiliging niet wordt geopend.
Voer de volgende stappen uit om te voorkomen dat deze hardwareapparaten de computer activeren:
 1. Klik op Start en klik met de rechtermuisknop op Computer.
 2. Klik op Eigenschappen en klik op Apparaatbeheer in het linkerdeel van het venster.
 3. Klik op het plusteken (+) naast het hardware-apparaat dat u wilt aanpassen.
  • Als u een optische muis gebruikt, klik dan op Muizen en andere aanwijsapparaten.
  • Als de computer een permanente verbinding gebruikt, klikt u op Netwerkadapters.
  • Klik op Besturing voor geluid, video en spelletjes om de high definition audio te controleren.
 4. Dubbelklik op de naam van het gewenste apparaat om een venster met eigenschappen te openen.
 5. Klik op de tab Energiebeheer en verwijder het vinkje bij Dit apparaat mag de computer uit de slaapstand halen.
  Afbeelding : Tabblad energiebeheer voor een muis
  Tabblad energiebeheer voor een muis
   opmerking:
  Als u ervoor zorgt dat de muis de computer niet meer kan activeren, kunt u de computer activeren door op de slaaptoets op het toetsenbord of op de aan/uit-knop aan de voorkant van de computer te drukken.
 6. Klik op OK, sluit alle geopende vensters en start de computer opnieuw op.
 7. Klik op Start en klik op de knop Slaapstand/Stand-by om te zien of het probleem zich nog voordoet.
  Als het probleem aanhoudt, gaat u naar de volgende stap.
 8. Koppel alle aangesloten apparaten die niet essentieel zijn los (printers, scanners, USB-drivers).
 9. Start de pc opnieuw op terwijl alleen de originele muis, monitor en het toetsenbord zijn aangesloten.
  Als het slaap/stand-by probleem hiermee is opgelost, dan wordt het probleem door een van de aangesloten apparaten veroorzaakt. Sluit één apparaat weer aan en start de computer opnieuw op om te zien of het probleem is verholpen. Blijf apparaten toevoegen en controleren totdat u het apparaat vindt dat het probleem veroorzaakt.

hp-feedback-input-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-online-communities-portlet

Acties
Bezig met laden...

Vraag het de community!


Ondersteuningsforum

Ondersteuningsforum

Praat mee! Vind oplossingen, stel vragen en deel advies met andere eigenaars van HP-producten. Nu bezoeken


hp-feedback-banner-portlet

Acties
Bezig met laden...

hp-country-locator-portlet

Acties
Bezig met laden...
Land: Flag België
Taal: Nederlands

hp-detect-load-my-device-portlet

Acties
Bezig met laden...